Elini AB

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Om föreläsningarna


Under denna rubrik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Betydligt fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har då placerats direkt under huvudfliken, sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Gemensamt för samtliga presentationer är att de i viss mån avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin.  Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning visar det sig vanligen att deltagarna och även hela grupper har olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom jag nödgas bläddra litet i materialet ibland.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Elini AB

Psykisk ohälsa och besvärlighet för coacher och hr-personal, 22 oktober 2014

Psykisk ohälsa och besvärlighet

Dagen innan de två föreläsningarna för Göteborgs kommun gav jag denna för en grupp coacher och HR-personal, i arrangemang av Elini AB. Den måste rimligen påminna en hel del om den föreläsning jag skulle hålla om besvärliga människor dagen efter. "Besvärlighet" förefaller verkligen vara besvärligt för många som möter människor i sitt jobb. Tacka f-n för att folk är besvärliga ibland - de vill naturligtvis inte samma sak som jag själv. Vi är alla besvärliga. Men är man sjuk så är man sjuk, inte "besvärlig"!

 

Som kuriosa noterar jag att jag bild 660 - näst sista bilden - anger "Valfri fördjupning". Som Lennart Lindén så klokt säger: erfarenheten lär att vi inget lär av våra erfarenheter. Om vi nu inte till äventyrs skulle dra några slutsatser av dem, för då kanske... men fan tro´t. Så här: Upplevelse -> erfarenhet -> slutsats -> motivation -> beslut -> handling. Och se till att skaffa stöd på vägen. Mycket som ska stämma där om det ska bli något.

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com