Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Om föreläsningarna


Under denna rubrik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Betydligt fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har då placerats direkt under huvudfliken, sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Gemensamt för samtliga presentationer är att de i viss mån avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin.  Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning visar det sig vanligen att deltagarna och även hela grupper har olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom jag nödgas bläddra litet i materialet ibland.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Möta psykiatriska patienter i den somatiska vården, 9 mars 2017

Föreläsningsbilderna

Ungefär 710 bilder. En och annan av dessa hann jag faktiskt visa under halvdagen. Temat var ganska vitt hållet vilket som alltid ökar risken för oavsiktligt och lösligt associerande  till närliggande områden, varefter urspårningen är ett faktum i vanlig ordning. Det finns allför många spännande saker jag gärna talar om för att man ska släppa in mig. Men de bilder jag faktiskt visade finns trots allt dolda i denna fil. Den kompletteras nedan med ett par skrifter om samtalskonst (i st f "bemötande", hemska ord).

Samtal och möten

Att hjälpa missnöjda och stressade medmänniskor

Kartorna och integriteten än en gång... men det funkar!

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com