Leda sig själv

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Att leda mig själv


Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra.


Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli "bussiness as usual". Understöd förändring genom att fråga: Har du fattat något beslut? I så fall låt höra - vad, när, hur och varför? Frågan om varför är inte utan intresse, för motivation till förändring kommer av ett bra "varför".


Motivation och viljestyrka är alltså villkor för att kunna leda sig själv. En annan förutsättning är  korrekta och nyanserade kartor över världen. Styr vi efter taskiga kartor så styr vi vilse, dvs vi gör fel saker, på fel sätt. Vi kan ägna hela livet åt att förfina våra kartor.  "Face the brutal facts", som Dr Phil - han på TV - säger.


Det finns fler viktiga aspekter än dessa på konsten att leda sig själv. Jag har försökt sortera dem i ett antal underflikar, vilket visar sig nära ogörligt p g a stor överlappning. Jag ber därför om överseende med en del upprepningar. Som Churchill ska ha sagt: "Jag har inte haft tid att skriva kortare". Den som skrivit bäst av alla om personligt ledarskap är i mitt tycke Stephen R. Covey, som därför fått en egen flik och ett flertal omfattande bildsamlingar.


På denna inledande flik har jag samlat en del ofta ganska personliga tankar och förbättringsförsök. Om du hör till de som tycker att man inte ska vara personlig på internet - byt till någon annan sida (-:


Full koll här uppe!

Livserfarenheter

PR-arbetare redovisade dessa tankar på YouTube. Rekommenderas!

Två tankar för ett rikt liv, från mig till mig


Lev med distans, perspektiv och humor. Många gånger kan man lika så gott skratta som gråta. Lätta upp, ta det inte så allvarligt - hellre med en klackspark, se det lustiga, sätt det i ett större perspektiv. Litet godmodig stoicism vid förtretligheter och motgångar. Knäppgökar och slackers kommer det alltid att finnas. Ett gott humör är något man väljer, och bibehåller, genom att hålla perspektivet. Och genom ett beslut. Se det bra, se den goda sidan av saken, se allt du har att vara tacksam för. Som efter ett par glas vin - men utan vinet!


Ta vara på alla möten och relationer. Varje möte innebär en möjlighet till glädje, mening och utveckling – missa den inte. Se till att få ut något för egen del av dina relationer, det är de som gör livet meningsfullt.


Här har vi en med litet bättre koll än majoriteten. Definitivt en bra väg till ett rikare, roligare och mer meningsfullt liv. Helt okomplicerat är det dock inte, eftersom vi bara kan göra en sak i taget. Bakom många "stora"  män står ofta både en förvånad hustru och en försummad barnaskara. Att vara "all in" inom ett område har en olycklig tendens att medföra att man är "all out" inom övriga sektorer. Hur det var i just Shaws fall vet jag inte.

På tal om Georg Bernard Shaw hade han bra koll även på Maslows välkända behovshierarki. Många har missförstått hans "högsta" steg, "självförverkligande", vilket lätt kunnat leda till en uppvisning i självupptagenhet - inte precis vad vi behöver mer av i dessa dagar. Men i Maslovs pyramidtopp inbegreps utöver "self-actualization" även "transcendence". Varmed åsyftas att personen går utanför sig själv och sina egna behov och använder sina förmågor för andras bästa.


Numera har pyramiden kompletterats med en ny bas allra underst: fungerande trådlöst bredband:-)


Nästan alla filosofer och bättre psykologer envisas med att komma fram till samma sak - ettt gott och meningsfullt liv kan bara uppnås genom att man glömmer bort sig själv och gör något för andra. Som Viktor Frankl sa kommer lyckan till oss bakvägen, som en effekt av att vi ägnar oss åt något värdefullt för andra. "Livet måste ha mening", som en av hans böcker heter, och denna mening hittar jag inte till genom att fokusera på mig själv. Å andra sidan - tänk så skönt att få tillåtelse att åtminstone ibland slippa tänka på mig själv och vad jag själv vill för att istället få ägna mig åt något intressantare.

Det är som bekant inte så lätt att få fason på sig själv. Oddsen att man lyckas ändra på något är jättedåliga. Här ett exempel på vad jag ungefärligen brukar få med mig från besöket hos tandhygienisten, det syns ju hur det brukar gå. Uprepning är nyckeln till all inlärning sägs det, men det beror allt på vad det är som ska läras in - om det är tillräckligt tråkigt hjälper ingenting.


Vilket för tankarna till en liknande vanföreställning om att barn gör som man gör, inte som man säger. Om det vore så väl. Men de imiterar bara de dåliga exemplen och hoppar galant de goda. Vem har lyckats få sina barn att äta broccoli genom att själv äta det? Godis fungerar däremot varje gång, om man ens hinner först själv.

Viktigare än tandhygienen är ändock våra mentala vanor. Som tyvärr också de är nästan hopplösa att göra något åt när de väl satt sig. Jag gjorde ett försök att reducera hundratals rekommenderade goda tanke- och levnadsvanor till bara två, i hopp om att då kanske komma ihåg mina föresatser. Du ser dem här till vänster.


Det funkar faktiskt litet grand, ibland, när jag lyckas komma ihåg dem. Det är ju det som är problemet, att autopiloten snabbt återtar kommandot och kör över alla nymodigheter. Det är kanske inte så dumt att begränsa sina förbättringsprojekt till en sak i taget och sätta upp en lapp i taget på badrumsskåpsspegeln för daglig påminnelse.


Men där brukar folk mest säta upp lappar med "positiva affirmationer" om att de är underbara precis som de är. Onekligen praktiskt, men om man nu inte är så himla underbar trots allt kan det lätt bli andra bekymmer istället. Få av oss är ju helt oberoende av vad andra tycker om oss.

Detta är ju jätteklokt - bara att sätta igång!

Minikurs, ett gott liv: vad får mig att må bra?


Här en gratis lathund för dig som inte har tid eller råd med sega böcker och dyra kurser. Det är egentligen en repetitionskurs, för barn gör alltid detta, helt automatiskt, var dag. Sedan avvecklar de med vår hjälp gradvis denna kloka vana.


1. Tag ett papper, dela in det i fyra kolumner.

 • Saker jag mår bra av.
 • Saker jag inte mår så bra av.
 • Människor jag mår bra av att vara med.
 • Människor som jag inte mår bra av att vara med.


2. Skriv ner det du kommer på i varje kolumn. Gå hem och prata med din livskamrat. Diskutera vad ni kan och vill göra tillsammans av detta. All förändring är lättare att åstadkomma om man kämpar tillsammans. Gör en konkret plan - vad, när, hur.


3. Gör det!


Om du tvivlar, eftersom detta verkar för simpelt: Vilket tror du, handen på hjärtat, skulle göra störst skillnad i ditt liv?

 • En kurs till?
 • En bok till?
 • Ännu en föreläsning av någon guru i ropet? Förvisso inspirerande och en kick för stunden, men gör det någon skillnad, efteråt?
 • Denna lilla övning, eller någon annan, bara du gör den?


Men uppgiften är hypotetisk, för om du är som nästan alla människor jag känner så blir det inte av. Vi har inte tid, ork och drivkraft att börja göra saker som vi skulle må väl av.


Bra saker      Dåliga saker     Bra människor      Dåliga människor

Vad saken gäller: Att välja vem man vill vara i världen, bestämma sig för vad det innebär i praktiken, räkna ut hur man tar sig dit och sätta igång.

Roller och mål

Exempel på hur man kan gå från övergripande livsmål till schema för veckan. Båda bilderna finns även här till höger (jag lägger in dem även som länkar för att den som vill det ska kunna skriva ut dem).

Att leva medvetet

Jag har precis tittat igenom denna A4 med tankar för praktiskt bruk och tycker att den inte är så dum. I sammanfattning:

 • Se klart
 • Se det goda som sker
 • Lev modigt
 • Välj vem du vill vara med andra
 • Upplev ditt liv
 • Ta hand om dig

Att leva så skulle säkerligen ge de flesta en bättre livsupplevelse. Om jag inte själv hade skrivit den skulle jag säga: Läs!

Några råd till mig själv

Förefaller vara en tidigare version av alstret ovan. Mängden likartade skrifter på temat råd från mig till mig antyder vissa bekymmer med självdisciplinen genom åren. Finns med kolumn för regelbunden egenutvärdering här.

Det personliga ansvaret

Bara två bilder, men viktiga. Så viktiga att de även får vara med i högerkolumnen här. Tar man budskapet på allvar har man redan kommit långt.

Veckoschema för prioritering

Praktisk modifiering av Coveys fyrfältare. Jag har använt den i många år för att styra upp den kommande veckan. Sorterar upp roller och mål för den närmaste veckan i enlighet med bilderna här till höger. 

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com

Veckoschema för prioritering, utförligare

Schemat ovan till höger har sina brister. "Familjen" föredrar säkert att vara individer, så jag gjorde en ny version där var och en fick sin egen ruta. Svart-vit version som kan skrivas ut och fyllas i. Samt en i färg. Testa på söndag kväll!

Höstvanor

Samma sak varje höst... sommaren har passerat, nu gäller det att ta tag i allt igen. Inget dåligt motto för övrigt, när man tampas med livet: Nya tag! För det är ju så det är - vi försöker, lyckas litet, faller, reser oss upp, bestämmer oss igen, tar nya tag osv.


Jag har genom åren producerat massor av uppryckningsförsök för eget bruk, av typen till höger. De kommer så gott som alltid av sig med tiden. Men vanligen hinner de göra viss nytta dessförinnan, så jag gör glatt nya.

Formulär för utvärdering av valda vanor

Här har jag listat ett antal vanor som kan förväntas leda till ett bättre liv - om man använder sig av dem - samt infört kolumner där man kan utvärdera hur man har lyckats dag för dag. Som redan Benjamin Franklin noterade ska man nog vara försiktig och inte gripa sig an för många (dåliga) vanor på en gång. Men principen - att följa upp hur man faktiskg lyckas med sina föresatser - är sund.

Detta formulär är tämligen omfattande, men man behöver inte ta sig an allt. Tvärtom - att ändra en dålig vana kan förbättra ens liv permanent! För dig som inte är fullt så hard-core finns en kortare variant att tillgår via länken nedan.

Formulär för utvärdering av valda vanor, kortare variant

Likartad princip som den ovan, men mer kortfattad och fokuserad. Det är faktiskt rätt kul att brotta ner dåliga vanor, om man bara lyckas åtminstone ibland. Vilket man gör, förutsatt att man attackerar på rätt sätt. Det är inte alltid så svårt som man skulle kunna tro på vad man hör. Gör man på fel sätt blir det naturligtvis svårare. Men man kan lika gärna göra saker smart om man ändå ska göra dem.

Goda levnadsvanor

En egen lathund med fokus på kostvanor. Det finns ett antal födoämnen jag av olika skäl inte tål, men likväl inte förmår kasta ut. Jag har märkligt svårt att sluta med mat jag tycker om. Inte bara sådan som är ohälsosam på lång sikt, utan även mat som ger akuta problem i form av magont (lök, vitlök, kål och liknande) eller försämrad sömn och därmed försämrad livskvalitet (kaffe, te, choklad). Den mänskliga naturen är sannerligen inte mycket att hänga i granen, åtminstone inte min

     Här grep ett omtänksamt barn in med en lapp på kylskåpet för att hjälpa mig ta kontroll över mina dåliga kvällsvanor.


     Det ligger en stor klokskap i att involvera våra närmaste i alla förändringar av vanor och livvstil. Att ändra något på egen hand, utan andras stöd, är nästan omöjligt.

     

Så tillkännage vad du vill ändra på och be om allas maximala stöd i processen. Då gör man dessutom något meningsfullt tillsammans.

     

Men vår energi är begränsad, så välj få men värdefulla projekt, högst ett eller två i taget.

Att lära sig så mycket som möjligt. På kortast möjliga tid. Och komma ihåg det. Och kunna använda det.


Denna sammanställning gjorde jag i samband med ett märkligt sammanträffande i mitt liv för många år sedan. Jag hade precis läst en bok om ”speed-reading” (vem vill inte kunna läsa fortare?) och konstaterat att den tyvärr var ovederhäftig. Någon dag senare passerar jag Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, där jag ser en affisch om en föreläsning i läsning och studieteknik. Föreläsningen ska just börja, så jag går in och lyssnar. Föreläsaren, en professor Åke W. Edfelt, ger en lysande presentation, där det blir uppenbart att det är en dålig idé att försöka läsa fortare, åtminstone om man vill komma ihåg något av det man läser. Efteråt läser jag en lika lysande bok av honom, Om lusten att läsa och konsten att förstå. Därefter skrev jag denna guide, som vanligt främst för att själv tillägna mig tankarna och förhoppningsvis hyfsa mina läsvanor.