Lycka och livskvalitet

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Lycka och livskvalitet


Det finns numera enormt mycket forskning om detta. Föga förvånande, med tanke på områdets dignitet. Vi ägnar det mesta av vår tid åt att, medvetet eller inte, söka mer lycka i våra liv. Då kan det vara intressant att känna till vad vetenskapen har att säga om vad som gör oss lyckliga, så att vi inte kastar bort våra liv på att jaga fel saker. Vilket många gör.


Egentligen handlar hela min hemsida om olika aspekter av denna fråga. Under denna flik lägger jag in litet av varje som inte riktigt passar in under någon av de övriga. Som du säkert märker är sorteringen av allt material till olika undersidor en omöjlighet. Det allra mesta passar in på många ställen, så jag har gett upp att få saker "rätt".

 


Why worry?

Myter och båg - finn elva fel!


 1. Tänk positivt.
 2. Du kan om du vill.
 3. Varje problem har en lösning.
 4. Först måste du älska dig själv.
 5. Säg vad du tycker, uttryck din ilska, var dig själv.
 6. Take me or leave me, I´m all I´ve got.
 7. Skuld och skam är osunt och onödigt.
 8. Det beror på min taskiga barndom.
 9. Förändring är en svår, långsam och mödosam process.
 10. Ett lyckligt äktenskap fordrar ständigt och hårt arbete.
 11. Det är ett h-e att ha tonårsbarn, och det ska det vara!


Hört dem förut? På denna flik tar jag itu med dessa och andra tramsigheter. Samtliga föreställningar kan naturligtvis ha ett berättigande i rätt sammanhang,  men fel förstådda och använda kan de ställa till mycket elände.


Redan på 300-talet före Kristus tog Epikuros kraftigt avstånd från den ökande konsumtionen i det gamla Grekland. Tillräckligt med pengar för det man behöver är jättebra, det är mer pengar än så frågan gäller. För att mer pengar ska gå på plus fordras två saker:

 1. Att man inte betalat för dyrt för dem, t ex med sin hälsa eller sina relationer.
 2. Att man vet vad som gör en lyckligare, så att man använder pengarna till något som faktiskt fungerar.

Många har noll av två rätt här. Att halvt jobba ihjäl sig för att kunna köpa en Ferrari torde alltså i normalfallet inte fungera. Beträffande Ferraris och dyra utlandssemestrar visar f ö forskningen att man sammanlagt får mycket mer glädje av att lägga pengarna på många små och återkommande nöjen än på en stor sak eller händelse. Bättre att gå på kvarterskrogen hundra gånger än dra till Maldiverna en gång alltså. Om nu inte syftet med Maldiverna är att imponera på vännerna, men då har man egentligen två problem att ta itu med.Falsk dikotomi, dvs felaktig frågeställning! Ingen av frågorna fungerar särskilt bra på egen hand, vi behöver ställa oss båda frågorna och leva svaret. Den första frågan riskerar leda till ensamhet, och den andra till utmattning. I praktiken är fråga två ett bra svar på fråga ett, men det är jag själv som måste välja vem jag vill göra vad för. Odiskrimnerat givande torde, trots somligas exalterade utläggningar om att vi alla är en i världsaltet osv, förr eller senare leda till stor besvikelse. Gammaldags reciprok altruism är fina grejer! Ge brett och ge först, se vad som händer och odla medvetet de relationer där du får något tillbaks.

Floskelattacken

Det florerar en osannolik mängd dumheter om vad som skapar lycka i livet. Här är några floskler att akta sig för. Att "gå på" en sådan kan allvarligt försämra din psykiska hälsa.

Om att leva på 2000-talet och må bra ändå

Denna artikel, publicerad på Dagens juridik 2008, tar upp fem aspekter på lycka i livet. Vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Läsvärd tycker dess författare - det kan vara praktiskt att jaga rätt saker om man vill få ett lyckligt liv, dvs att jaga sådant som man faktiskt blir lyckligare av.

Råd och antiråd för ett miserabelt liv

Jag återfann nyligen stolparna till den allra första föreläsningen jag gav utanför arbetsplatsen, för Försäkringskassan i Stockholm ungefär 1994:  Säkerligen var det inte för att tala om detta som jag var inbjuden, och hur det hela avlöpte minns jag inte. En ledtråd kan vara att jag inte minns mig ha blivit inbjuden för någon ytterligare föreläsning sedan dess.

Om skolan och vad den lär våra barn

Samt en del annat, t ex vad skolan borde lära våra barn. Publicerad på Dagens Jurdik 2008.

Om att välja kloka mål i livet

Krönika i Dagens Juridik 2009, del 1. Dåligt valda mål är sannolikt sämre än inga alls.

De bästa målen är karaktärsrelaterade

Fortsättning på krönikan ovan om att välja kloka mål i livet. Bra mål  ligger i linje med vår karaktär och den människa vi vill vara. Var proaktiv och skriv din dödsruna själv, nu! Publicerad i Dagens Juridik 2009.

Balans i livet är ett överskattat koncept

Samt något om lyckoreglering och ytterligare något...

Del tre av artikelserien ovan, publicerad i Dagens Juridik 2009.

Lev livet nu - inte senare!

Känd och tänkvärd historia som snurrar runt på internet. Borde läsas av oss alla minst en gång om dagen för att hjälpa oss hålla fokus på det viktiga och slänga ut resten ur våra liv.

Short guide to comparative religions

Cirkulerar på internet i olika versioner. Vi har alla en övergripande livssyn, vare sig vi är medvetna om den eller inte. Bättre att välja medvetet - här har du ett antal förslag.

En gång i tiden var svaret på frågan om vad som ger ett lyckligt liv relativt okomplicerat, om än inte alltid så lätt att åstadkomma (fattigdom och sjukdom var utbrett). Nyckelordet var tillräckligt - tillräckligt med mat, bostadsyta, pengar, relationer och några elementära saker till. Antikens filosofer kompletterade med goda tankevanor, Goleman fick in EQ i ekvationen och numera är cirkusen i full gång. Men efter en del vilda turer skönjer man nu en renässans för det vanliga och enkla. Det tål att tänka på att enligt viss forskning finns det folkstammar - som lever mer som vi är evolutionärt anpassade till - som saknar en av våra stora folksjukdomar, nämligen depression. Ofrivillig ensamhet är kanske det största lidandet, och ingenting som vårt "utvecklade" samhälle verkar kunna råda bot på, snarare tvärtom.

De sju dödssynderna. Man visste redan inom katolicismen en del om vad som inte fungerar om man vill få ett lyckligt liv.

Slow dance


Have you ever watched kids

On a merry-go-round?

Or listened to the rain

slapping on the ground?

Ever followed a butterfly's erratic flight?

Or gazed at the sun into the fading night?

You better slow down.

Don't dance so fast.

Time is short.

The music won't last.

Do you run through each day

On the fly?

When you ask "How are you?"

Do you hear the reply?

When the day is done

Do you lie in your bed

With the next hundred chores

Running through your head?

You'd better slow down

Don't dance so fast.

Time is short.

The music won't last.


Ever told your child,

We'll do it tomorrow?

And in your haste,

Not see his sorrow?

Ever lost touch,

Let a good friendship die

Cause you never had time

To call and say “Hi”?

You'd better slow down.

Don't dance so fast.

Time is short.

The music won't last. .

When you run so fast to get somewhere

You miss half the fun of getting there.

When you worry and hurry through your day,

It is like an unopened gift...

Thrown away.

Life is not a race.

Do take it slower

Hear the music

Before the song is over.


Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com