Självkänsla och självförtroende

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Självkänsla och självförtroende


Självkänsla, självförtroende, självkärlek, självrespekt, självbild, självuppfattning, självvärdering, self-esteem... Är det någon skillnad, och spelar det någon roll? Vad menas med god självkänsla, och varför är det så viktigt? Svaret har omfattande kopplingar till begreppen integritet och samarbete, så titta gärna även på den sidan.


Vår självkänsla hämtar vi lämpligen inifrån. Inte från vad andra tycker om våra prestationer, och helst inte heller från vår egen värdering av själva prestationen. Det enda rimliga att värdera är huruvida jag gjorde så bra jag kunde utifrån omständigheterna. Processen har vi en viss kontroll över, men inte alltid resultatet. Har jag gjort mitt bästa så får det vara gott nog, om det så gick åt fanders. Det finns alltså ett sätt att lyckas var gång, oavsett utfallet. På så vis tar vi kontroll över vår självkänsla, istället för att vara utlämnade till faktorer bortom vår kontroll, Om man är grav psykopat håller inte detta resonemang fullt ut, men psykopater brottas å andra sidan inte med problem kring sin självkänsla och läser f ö knapppast sidor som denna.


Tänk dessutom hur mycket vi kan lära av våra "misslyckanden" och "negativa" känslor! Det positiva lär vi oss däremot sällan särskilt mycket av, snarare finns det en risk att det gör oss än mer odrägliga. Det finns narcissitiskt lagda personer med orimligt hög självkänsla, utifrån vem de är i världen, men de är sällan medvetna om att de uppfattas så.


Vill du veta mer så läs en bok eller två av Jesper Juul; detta är hans paradgren.

"Mamma är bäst!"

Ingen är som mamma, åtminstone inte när det gäller utvecklandet av självkänslan.

Jo, pappa. Om han beter sig som en sådan.

Begreppsförvirring i självträsket

Känn dig själv, sa redan oraklet i Delphi, men vilken är den praktiska innebörden av denna uppmaning? Och ovillkorlig kärlek sägs vara bra för utvecklingen av självkänslan, men stämmer det? Som bebis har man sannerligen all anledning att förvänta sig det, men hur blir det om man som vuxen fortsätter att begära att andra ska älska en oavsett hur man beter sig?


”Själv”-området lider av en bedrövlig begreppsröra. För det allra första är ”självet” ett begrepp som används när man pratar om vår identitet, och som brukar åtskiljas bl a från vårt ”jag” och vårt ”mig”. Självkänsla översätts på engelska bäst med self-esteem, som även kan översättas med självuppskattning, som i sin tur närmar sig engelskans self-love. Att hållas isär från self-confidence, självförtroende, som handlar om mina prestationer och vad jag kan. Det föreligger en avsevärd sammanblandning i självhjälpslitteraturen, där många böcker som säger sig handla om självkänsla egentligen syftar på självförtroende.


Jesper Juul inbegriper i uttrycket självkänsla både vad vi vet om oss själva (självkännedom, självinsikt, självförståelse) och hur vi förhåller oss till det vi vet (självkärlek, självuppskattning, självrespekt). Juuls sammanslagning av dessa två aspekter får ibland besvärande konsekvenser, och personligen föredrar jag att prata om självinsikt respektive självrespekt alternativt självkärlek. Det finns människor som vet förvånande litet om sig själva, och som ibland har mycket de skulle behöva ta itu med, men som ändå tycker om sig själva. Och det finns andra som vet mycket mer om sig själva men inte alls tycker om det de ser. Vem har god respektive dålig ”självkänsla” av dessa? Det allra viktigaste är enligt min egen uppfattning att man har en god självinsikt, dvs  att man har nyanserade kartor över sig själv, sina behov och hur man uppfattas av andra. Först när man förstår hur andra uppfattar en har man möjlighet att göra något åt sidor av en själv som fungerar mindre väl i förhållandet till omvärlden.


Utöver dessa begrepp pratar man också om basal respektive prestationsbaserad självkänsla, vilket ligger relativt nära Juuls självkänsla respektive självförtroende. I min värld klarar man sig med fyra begrepp i ”själv”-världen: självbild, självkännedom, självrespekt och självförtroende.


Brené Brown: The power of vulnerability

Hon har skrivit flera böcker, bland annat den personliga och självutlämnande  "Daring greatly". Här i ett framträdande på TED talks 2010. Se den!

Föräldraföreläsning på Östemalmsskolan 2007

Här skulle vi samla in pengar till Veroncias klassresa, och lyckades efter visst dividerande få låna aulan en kväll för denna föreläsning. Det kom väl ett femtiotal föräldrar och inbringade fyra eller fem tusen. Presentationen är omfattande och tar upp alla möjliga aspekter av föräldraskap och barns uppväxt, vilket i hög grad omfattar utvecklingen av integritet och självkänsla, förmåga till personligt ansvarstagande och vad den kloke föräldern kan göra. Här finns också en hel del om vad vi vuxna själva kan göra för vår självkänsla. Jesper Juul, Lars Gustafsson, Wayne Dyer, Gordon Livingston, Ross W. Greene ... många kommer till tals.

Tankar av Jesper Jul om självkänsla och självförtroende

Jag har försökt sammanställa några av huvudtankarna gällande just själv-biten från föreläsningen ovan i vanlig text. Gick hyggligt, men jag har inte haft kraft att rensa bort en och annan upprepning. Fullt tillräckligt dock, den som inte anser sig ha tid att läsa en hel bok av Jesper Juul kan säkerligen ha god användning för denna elvasidiga sammanfattning, vare sig syftet är att stärka upp sin egen självkänsla eller att se till att inte sabba barnens dito.

Transform your life by being who you really are.


Brené Brown, Daring greatly

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com