Välj ditt liv

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Att välja sitt liv


Att välja sitt liv är en förutsättning för att leva ett rikt och meningsfullt liv. Om man inte själv väljer sitt liv finns det gott om andra som gärna gör det. Det handlar om att leva medvetet, att lyssna till sin egen röst, att ifrågasätta samhällets ideal och andras förväntningar. Inte för att vara rebell för sakens skull, utan för att vara agenten i sitt liv, den som regisserar sin egen föreställning, sitt eget liv. Det finns naturligtvis en del vi inte kan välja själva, men vanligen har vi större utrymme för egna val än vi är medvetna om.


Ofta väljer vi redan men inser det inte. "Jag måste vara kvar på det här trista jobbet, för annars har vi inte råd att bo kvar i vårt fina hus." Men barnen kanske skulle kanske föredra att bo i en billigare lägenhet men ha en glad och pigg förälder. Att arbeta och bo kvar är ett val. Det går att välja något annat.


Men varje val medför konsekvenser! När vi väljer, väljer vi även konsekvenserna av vårt val, och dessa är inte valbara utan följer med logisk nödvändighet av vårt primära val. Jag kan t ex mycket väl välja att vara otrevlig och självupptagen i mina kontakter med andra, men jag kan inte välja att de ska tycka om mig då. Tvärtom väljer jag med mitt beteende även att bli ensam och föraktad. "Välj vad du vill - och betala för det", ska Gud ha sagt enligt ett spanskt ordspråk.


Att välja och stå för sina val förutsätter självkännedom och självkänsla. Självkännedomen att veta vad jag vill och behöver, och självrespekten att tycka att jag är värd att få det där som är viktigt för mig. Samt att leva med integritet, att vara kongruent, så att mina djupaste värderingar avspeglas i det liv jag lever. Dessa begrepp är så viktiga för ett bra liv att de fått egna flikar: självkänslan här och integriteten här. De hänger naturligtvis ihop med varandra på många sätt.


Transform your life by being who you really are.


Vulnerability is not weakness, and the uncertainty, risk, and emotional exposure we face every day are not optional.


Vulnerability is not knowing victory or defeat, it’s understanding the necessity of both; it’s engaging. It’s being all in.


Brené Brown, Daring greatly

"Lord grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference"


St Francesco av Assisi (1181-1226)


Boktips

Här några lästips för den som vill ha litet eldunderstöd i det livslånga projektet att leva ett medvetet och meningsfullt liv. Så att man kan dö med känslan av att ha valt sitt liv!

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com