Introduktion och diagnostik

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Ung tjej = hög risk för att inte må bra. Den psykiska ohälsan hos unga har två- eller trefaldigats på ett par årtionden, enligt vissa undersökningar.

Introduktion till psykiatrin


Här hittar du litet av varje om psykiatrin och dess grunder: den psykiska ohälsans utbredning och rötter, terminologi, psykiatrisk undersökning, anamnesupptagning, bedömning av psykiskt status samt diagnostik.

Därtill tar jag upp en del annat psykiatrirelaterat som jag inte vet var jag annars skulle placera.


Specifika sjukdomar har jag sorterat under respektive flik. Denna sortering är f ö den stora svårigheten med att göra denna hemsida. Allt passar in på flera områden, så var jag än placerar mina filer så hör de lika mycket hemma någon annanstans. Allt är med andra ord mer eller mindre felplacerat.


Psykiatrisk terminologi 

Kompendium avsett som en introduktion till psykiatrins värld via de vanligaste psykiatriska termerna och begreppen.

Vanliga tillstånd

Sammanställning av vanliga och mindre vanliga tillstånd.

De vanligaste psykiatriska tillstånden

En översikt över de diagnostiska alternativen enligt DSM-IV.

Nybesöksjournal

Mall för vad som ska tas upp och journalföras. Det kommer nya mallar och förslag i vårt elektroniska journalsystem mest hela tiden, men grunderna förblir ändå de samma

Anamnesmall

Äldre version, alldeles utmärkt. Därtill info om Socialstyrelsens minimikrav på en journalanteckning.

Psykiskt status

Vad ska man vara observant på när man bedömer en patients psykiska status?

Psykiskt status

Annan version. Dög bra när jag var ung, bör duga även idag!

Psykiskt status

Utökad mall med exempel på vanliga avvikelser vid psykiska sjukdomar. Man kan lära sig mycket psykiatri av denna enda A4.

Akut bedömning

14 bilder om det viktigaste att tänka på vid den akuta bedömningen av en patient som mår psykiskt dåligt.

Akut bedömning

Annan version. Det finns andra versioner av precis allting på min dator tyvärr. Tur för den att den såvitt känt saknar medvetande och därmed inte mår som den annars skulle av eländet. Jag däremot...

Diagnostik och bedömning

39 bilder om bl a vad man bör tänka på vid den akuta bedömningen.

Lathund för akut bedömning

53 väl valda bilder :-)

Akut bedömning

Utförligare material, 76 bilder, om det viktigaste vid den akuta bedömningen.

Diagnostikföreläsning, KI, kort version

Denna föreläsning filmades 2009 för att göras tillgänglig på KI´s utbidningsweb. Högst 60 minuter var budet. 31 bilder.

Jag har aldrig försökt hitta den för att se hur det blev, eftersom mitt intryck är att det blev en förfärlig föreläsning. Att föreläsa när man stirrar in i en filmkamera är enormt mycket svärare än att prata till levande människor, där man ju får kontinuerlig återkoppling på hur det går.

Tentafrågor i psykiatrisk diagnostik

Ett antal multiple choice-frågor som jag skrev till de som skulle ta del av föreläsningen ovan.


Tenta i psykiatrisk diagnostik

Ett antal andra frågor, inte multiple choice, som jag skrev i något sammanhang (vilket har jag glömt).


Tentamensfrågor i psykiatrisk diagnostik och bedömning

Sex frågor, ja eller nej, som jag ombads ta fram i något sammanhang. Skulle vara intressant att höra vad en statistiker har att säga om sannolikheten för att fyra eller fem rätta svar beror på något annat än ren slump, dvs säger någonting alls om tentandens kunskaper - gissningsvis är detta test statistist sett ren galenskap. Men frågorna kan kanske vara värda en funderare.

Anamnes, status, diagnostik och skattning

Mer utförlig genomgång av grunderna (117 bilder för att vara exakt). Ganska mycket om bedömning av psykiskt status.

Psykisk ohälsa - diagnostik, orsaker och behandling

Föreläsning för sjuksköterskor under vidareutbildning till psykiatrisjuksköterskor, 2014

Diagnostik och bedömning, Uddevalla 2012

Denna presentation på 71 bilder hittade jag på datorn. Kan inte för mitt liv dra mig till minnes att jag varit där och pratat. Hoppas deltagarna minns tillställningen bättre än jag.

Frågor om hur du mår (diagnostisk screening)

Ur vetenskaplig synvinkel inte helt solid produkt, eftersom jag här blandar stt antal screeningfrågor från SLL´s regionala vårdprogram med några egna tilläggsfrågor. Dessutom får man inte någon diagnos, bara en rimlig misstanke om vad ens illabefinnande skulle kunna handla om. Du som mår dåligt bör alltid koppla in ett proffs!

Frågor om hur du mår (diagnostisk screening)

Komplettering gällande presentation av testet ovan till den som ska göra det.


Journalmall för patient på avdelning

Min egen lathund för att sammanfatta det viktigaste gällande patienten när jag hoppar in på vår äldrepsykiatriska avdelning. Jag har samma problem som många av patienterna där, nämligen dåligt minne,

Kartor vid psykisk ohälsa, övningsblad

Psykisk ohälsa påverkar de kartor man ritar över tillvaron och en själv, och därmed också ens känslor, förväntningar och handlingar. Att förstå personens kartor kan därför vara en väg till djupare förståelse av patienten. Här får du ett övningsmaterial.

Psykisk ohälsa och jobbet

Varför kan det vara så svårt att identifiera psykisk ohälsa hos en anställd eller under rekryteringsprocessen? Vad ska man titta efter? Vilka tillstånd kan fungera väl på arbetsplatsen, förutsatt adekvat behandling och arbetsanpassning?

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com