Förlust och trauma


Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

"Knivhot"

Förlust och trauma


Två former av akut svår påfrestning är förlust av något värdefullt - relationer, dödsfall, ägodelar, självaktning - och traumatiska upplevelser där man själv utsätts för hot till liv eller integritet, eller ser andra människor i blodiga och livshotande situationer. Förluster ger sorg och ibland depression, livshot kan resultera i posttraumatiska stressreaktioner. Ofta handlar det i praktiken om blandformer av såväl utlösande händelse som reaktion.


Här nedan länkar jag till några av mina tidigare presentationer med bildmaterial i successivt ökande omfattning. Dessutom lägger jag ut en del bilder direkt på sidan. Den övre sektionen handlar om hur man kan förstå de olika formerna av kris, och den nedre har fokus på hur du kan hjälpa och stötta den drabbade. Väldigt bra kunskap att ha med sig om man arbetar med människor, eftersom varenda en förr eller senare hamnar i kris - och du med.

Det mest naturvidriga jag kan föreställa mig - ett barn som dör före sina föräldrar.

Några lathundar vid krishantering

Några av de viktigaste bilderna för praktiskt bruk.

Akut krishjälp

En liten lathund i vanlig text. Det ska ju vara "verktyg" och "redskap" nuförtiden.

Att hjälpa någon i kris

Kort sammanställning, kort respektive något mer omfattande lathund.

Kursbeskrivning, endagskurs om att hjälpa människor i kris

Kursen togs fram för att hjälpa personer med personalansvar att hjälpa medarbetare i kris, men fungerar lika bra för alla som vill lära sig mer om att hjälpa medmänniskor i nöd (vilket vi alla ställs inför ibland).

Att hantera kriser, Blendow Institute, juni 2016

Enormt angeläget ämne, eftersom ingen av oss kommer undan att hjälpa medmänniskor i kris ibland, såväl på jobbet som privat. Folk är i mer eller mindre kris mest hela tiden, inte minst jag själv. Här får du veta det du behöver, och litet till. Ännu mer finns att läsa på krisfliken. Filen uppdaterad efter dagens kurs.

Att hantera kriser, Blendow Institute, juni 2016, A4

Samma bilder som i filen ovan, men här bara en bild per sida. Man får passa sig så man inte råkar skicka hela filen för utskrift - 703 A4-sidor i färg lär kosta en del.

Kurs i krishantering

Uppdaterad version sept 2015. Dessa bilder mår liksom de flesta andra av mina samlingar säkert bäst av mina fortlöpande kommentarer när man vill förstå dem. Somliga är nog rätt obegripliga för alla utom mig (eftersom jag själv gjort dem och dessutom har tillgång till mina kommentarer i anteckningsfältet). Men något får man säkert ut av dem även på egen hand, det finns dock 684 bilder att försöka med.

Kris och krishantering, kort version

Kortversionen om krishjälp, endast 58 bilder. En bra start!

Akut påfrestning.

Om krisens yttringar och hur man kan hjälpa den drabbade. Ett urval om 99 bilder med fokus på vad den drabbade kan tänka på och hur andra kan bistå och samtala nedan.

Kris och krishantering, preview inför kurs

Här fick åhörarna komma till en gratis för-föreläsning om att hjälpa människor i kris. Därav detta urval om 151 bilder (som hade räckt bra för den riktiga heldagskursen).

Kriskurs

Jättesvårt att sortera krisbilderna, för jag har gett många kriskurser och gjort om och gjort nya bilder huller om buller så nu är det kris även beträffande materialet. Krislösning: ge upp, lägg ut röran på nätet, glöm eländet och och gör något annat.

Kurs i krishantering

2014. Mycket information, inga kommentarer! Det vore praktiskt för mig själv och eventuella läsare om jag var mindre tvångsmässig och inte måste ta fram ett nytt material varje gång jag upprepar en kurs. Det finns sådana föreläsare, jag har själv stött på dem när jag arrangerat utbildningar. De har flera rubriker för sina föreläsningar men när de väl kommit igång visar det sig snabbt vara samma material men ny rubrik. Inget som i allmänhet gläjder åhörarna.

Kriskurs

Oklar version. Krismaterialet är det jag tappat greppet om allra mest av allt jag producerat.

Kriskurs

Ännu en, se ovan.

Terapins gåva

Om samtalskonst i den högre skolan, av Irvin Yalom.

Terapins gåva

Irvin Yalom i PDF-format. För text, se filen ovan. Kloka och omdömesgilla psykoterapeuter med hjärta och sunt förnuft är en gudagåva.

Instanser för hjälp och information vid kris

Sammanställning av några hjälpalternativ som jag gjorde i samband med en utbildning om krishantering. Kris är det för det allra mesta när man inte mår bra, så här finns säkert användbara alternativ för alla.

Intoxikation

Påhittad fallbeskrivning, med frågor och svar.

Pistolhotande man

Påhittad fallbeskrivning. Om vilka uttryck en krisreaktion kan ta sig hos en person med underliggande narcissistiska och antisociala drag, när det går dem emot.

Att hälpa den som sörjer

Trösta går inte alltid. men människors kärlek kan ändå lindra något för det mesta.

Några varianter av kris

Hot, förlust, ansvar/skuld, kränkning - alla sätter de sin egen prägel på hur krisen tar sig uttryck

Organisationens roll och möjligheter när en medarbetare drabbas

Med risk för att låta cynisk, men en drabbad medarbetare är en möjlighet för organisationen att göra en större insättning än vid något annat tillfälle. Och tvärtom.

Den största trösten: den egna flocken. Men somliga har knappt någon, eller har just förlorat den. Livet är ibland outhärdligt jävligt. Man vill ha ett recept för hur man kan hjälpa, men när det är som värst finns det knappt något.

Att förstå en kris och hur den kan utvecklas

Att hjälpa vid kris - det allmänna

Att hjälpa vid kris - påbyggnaden

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com