Tennisstege, Beddingestrands TK

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Tennisstege, Beddingestrands Tennisklubb


Denna flik är för medlemmar i vår ärovördiga tennisförening - som fyller hundra år i sommar - i avvaktan på att vi eventuellt hittar en mer logisk placering än på en hemsida om psykisk hälsa. Tennis är å andra sidan mycket hälsosamt, åtminstone när man man vinner. På andra delar av hemsidan kan man f ö få tips på hur man tar en förlust som en kvinna (som ju hanterar förluster betydligt bättre än vi män). Andra än klubbens medlemmar torde ha synnerligen begränsad behållning av innehållet.


Vi gör säsongen 2016 ett försök med en ”stege” för alla medlemmar som på ett enkelt sätt vill hitta en någorlunda jämbördig tennispartner samt träna på att spela match. Följande förslag gäller inledningsvis och kommer att justeras inför säsongen 2017 samt fortlöpande redan innevarande säsong, i takt med att jag får återkoppling från er på hur den aktuella konstruktionen fungerar.

  1. Stegen administreras för tillfället på en flik på undertecknads privata hemsida Lorami.se, sista fliken där: http://lorami.se/tennisstege%2C%20beddingestrands%20tk.html. Det länkas även till sidan från http://idrottonline.se/BeddingestrandsTK-Tennis/  Faller stegen väl ut kommer jag att undersöka om det i stället går att lägga in och administrera den direkt på klubbens egen hemsida.
  2. Alla som vill vara med mailar namn och telefonnummer och/eller mailadress till mrangne@gmail.com, så gör jag en förteckning över alla deltagare med kontaktuppgifter samt initierar en första stege. Jag kommer att samråda med vår ordförande Tommy Ljungren om den första stegen och hur jag initialt ska placera de som anmält sig, så att deltagarna hamnar så "rätt" som möjligt i inledningen.
  3. Naturligtvis behöver man inte ange telefonnummer eller mailadress om man inte vill det (uppgifterna blir i princip tillgängliga för utomstående som lyckas hitta sidan eftersom jag saknar kunskaper om hur man skapar lösenord, om det alls är möjligt), men frågan är hur man i så fall ska kunna nås av presumtiva utmanare?
  4. Stegen är öppen för både män och kvinnor i alla åldrar, samt även för ungdomar. Alla är med i samma stege.
  5. Matchformatet överenskommes av kombattanterna inför varje match. I normalfallet förslagsvis femtio minuter, men de som vill köra en längre match kan naturligtvis göra så om man har bantid för det (bana bokas i det vanliga bokningssystemet, http://www.bokatennis.nu/beddingetk/).
  6. Resultatet mailas till mig för justering av stegen, sker normalt varje kväll.
  7. Om den högst rankade spelaren vunnit matchen påverkas ingen av spelarnas position på stegen, så då behöver man bara maila resultatet om man önskar få det publicerat för allmän kännedom. Jag lägger in resultatet för de som önskar det – inklusive eventuella spännande matchdetaljer som spelarna bedömer vara av allmänt intresse - men man kan alltså även tävla ”anonymt”.
  8. Man får utmana vem man vill på stegen. Vinner den undre spelaren så flyttas hen upp en position, förlorar hen så ligger båda kvar på sina platser. Man byter alltså inte plats med den man eventuellt besegrat, då det riskerar leda till alltför stora skutt på stegen samt rädsla för att låta sig utmanas av betydligt ”lägre” motståndare.
  9. Med andra ord åker man inte nedåt i stegen när man förlorar utan endast genom att andra, lägre rankade, spelare klättrar uppåt och förbi i takt med segrar mot högre rankade motståndare. Flitigt spelande mot motståndare som man har en rimlig chans att besegra kommer alltså att leda till ett ordnat klättrande uppåt på stegen.
  10. Således: Undertecknad administrerar stegen denna säsong. så alla uppgifter, resultat och annat till mig på mrangne@gmail.com så tar jag hand om det. Uppdaterad version av stege och kontaktuppgifter finns alltså alltid tillgängligt på hemsidan.


För styrelsen,

Michael Rangne

mrangne@gmail.com

2016-04-19Aktuell stege, 28 april 2016

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


Utmattad spelare, rentav en Pyrrhusseger?

Alls icke, konstverket heter "Liten solande häst på rygg".

Öl hitåt- stor, kall och fort!

Jag var egentligen den bättre spelaren!

Matchdatum

Kombattanter

Resultat

Kommentarer och pikanta detaljer

Deltagare

Telefon

Mail


Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com