Psykiatrisk juridik

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT


Det är en vanlig uppfattning bland lekmän att man inte kan tvingas till psykiatrisk vård mot sin vilja om man inte är "farlig" för sig själv eller någon annan. Men så är det inte.


Här får du veta vad lagen säger och hur du kan agera om någon verkar vara i behov av hjälp enligt denna lag. Om någon uppfyller kriterierna för omhändertagande enligt LPT är det läkarens skyldighet att tillse att patienten bereds denna hjälp. Och patientens rättighet, även om det naturligtvis inte brukar upplevas så just då.


Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM


Lag som många har synpunkter på, både vad gäller att ge vård som den berörde inte vill ha och hur effektiv vården egentligen är. För egen del anser jag att en person med svårt missbruk eller beroende ofta inte kan anses ha tillgång till den fria vilja som är en förutsättning för meningsfulla val, och att det därför kan vara både  rätt och humant av samhället att temporärt ta över ansvaret. Både liv och hälsa kan stå på spel.


Det kan gå väldigt fort att förstöra sitt liv och sin framtid när man är allvarligt psykiskt sjuk. Det kan räcka med en dag för att en driftig och dådkraftig manisk person ska hinna tala om för chefen vad han egentligen tycker om denne, köpa ett hus han inte alls har råd med, initiera en vansinnig amorös eskapad och mer därtill. Det kan ta desto längre tid, om det alls går, att försöka ställa eländet tillrätta när man tillfrisknat.

Sensmoral: vi ska vara glada för att vi lever i ett land där lagstiftaren försöker förhindra att personliga tragedier av dessa slag orsakas av psykisk sjukdom.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Kort version, 13 bilder, som jag skrev ihop med fokus på vad akutpersonal kan behöva veta.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Utförligare version, 32 bilder.

Förtegen man från tågspåret

Påhittad fallbeskrivning, med frågor och svar.

LVM för akutpersonal

32 bilder. Alla som arbetar i vården har skyldighet att anmäla enligt denna lag när kriterierna är uppfyllda, så det kan ju vara bra att känna till vad lagen säger.

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com