MejDej-kooperativet

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Om föreläsningarna


Under denna rubrik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Betydligt fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har då placerats direkt under huvudfliken, sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Gemensamt för samtliga presentationer är att de i viss mån avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin.  Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning visar det sig vanligen att deltagarna och även hela grupper har olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom jag nödgas bläddra litet i materialet ibland.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

MejDej-kooperativet

Psykiatri för Brukare och personliga assistenter, oktober 2012

Här ordnade kooperativet en tvådagars utbildning med mig och Christer Olsson (han som bl a skrivit en fruktansvärt bra bok, Vart är du på väg och vill du dit?). Ett hundratal brukare och asssistenter deltog i samma utbildning, vilket jag tycker var mycket klokt tänkt och ordnat. Samma sak med de utbildningar som ges för chefer om hur de ska hantera sina "besvärliga" medarbetare - varför inte ta med dessa på utbildningen? De skulle lära sig massor!


Själva utbildningen blev en av mina sämre; felberäknade tiden och hann inte med en del av det väsentliga. Samt var ett vrak efter att intet ont anandes ha hamnat i ett minimalt propellerplan på vägen dit, ingen bra start på dagen när man är flygrädd. Så i utvärderingarna fick jag rejält med pisk av Christer. Man får lära och gå vidare!

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com