Arbetsglädje

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Arbetsglädje


Om detta kan man tala länge och mycket. Vilket vi gör. Undersökningar visar varierande siffror, men på det hela taget verkar många trivas sämre än de skulle önska på jobbet. Tempostressen bidrar naturligtvis, men det verkar som att hela situationen frestar på för många - stress är så mycket mer än att "bara" ha för mycket att göra. Vi lär inte få mindre att göra framöver, men ökad arbetsglädje kan i viss mån motverka de negativa konsekvenserna av stressen - dock behöver hjärnan sömn, vila, omväxling och näring oavsett hur kul den har det för att inte bli sjuk.


En stressor är arbetskamrater man inte valt men ändå måste komma överens med, helst också ha trevligt ihop med ("Helvetet, det är de andra", skrev Sartre). Alternativet - att inte ha ett jobb - medför social öken åtta timmar om dagen, eftersom resten trots allt är på jobbet, och blir alltså också en form av stress. Det är därför vi inte kan sjukpensionera människor ut ur stressen; de bara byter en form av stress till en annan. Det finns seriösa beräkningar som kommer fram till att ensamhet och dess konsekvenser dödar fler människor än någon annan faktor, inräknat rökning, alkohol, högt kolesterol och högt blodtryck. 


En liknande stresskälla är en chef man inte heller valt. Många klarar ö h t inte att ha en chef, självvald eller inte. Lasse Berg hävdar i sina böcker om Kalahari att vi är gjorda för att samarbeta men inte för att lyda, och har själv lyckats undvika att ha en chef hela sitt liv. Om du ska ha en chef så välj en du trivs med - det betyder mer för din arbetstrivsel än någon annan faktor som har med jobbet att göra. Med andra ord är det viktigare att välja rätt chef än rätt arbetsuppgifter. Vetenskapliga studier visar att det uppstår en påtagligt ökad risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i förtid av en längre tids samvaro med kollegor och chefer man inte trivs med. Dessutom smittar känslor. Vill du må bra i livet - omge dig med människor du tycker om, och som tycker om dig och visar det.


En hel del kan man göra själv för att trivas de där åtta timmarna per dag, och om detta  försöker jag skriva här. Men även om jag skriver med viss entusiasm så låt inte lura dig - jag tror inte att det alltid bara är en fråga om att bestämma sig för att ha kul på jobbet så löser det sig. Det finns gottom arbetsplatser där ingen bör vara. Men något kan man alltid göra för att förbättra situationen. Det gäller att strukturera upp insatserna - vad kan du själv göra, vad kan din chef göra och vad kan ni göra gemensamt för att få det roligare på jobbet?


Här har vi ett helt gäng än så länge glada medarbetare.


Vilket en olämplig chef eller aningslös omorganisation snabbt kan ändra på. Människor är olyckligtvis väldigt ömtåliga - även de som hävdar motsatsen - så en eller annan chef skulle nog hålla sig till traktorer, datorer eller andra mer stabila ting.

Arbetsglädje och hållbart ledarskap

Jag tar värstingfilen först. 1605 bilder om hållbart ledarskap, vilket i mångt och mycket handlar om att leda med arbetsglädje i förarsätet. Här har jag samlat en massa bra tankar för chefer som vill lyckas med uppdraget och själva ha roligt på vägen. Jag skrev ihop materialet 2011 i avsikt att använda det som en återkommande "strimma" för trainees under deras första år eller så. Det blev aldrig av, eftersom jag är tämligen rudis när det gäller att marknadsföra mig själv (har inte färsökt, kort sagt), men jag tror fortfarande på idén. Det blev dock en föreläsning av det för ett bemanningsföretag.


Alla stjärnorna är med! Stephen R. Covey, Ingebright Steen Jensen, Christer Olsson,  Lisa Wade, Aleksander Kjaerulf, Kay Pollak, Jan Carlzon, Jesper Juul, Mihaly Csikszentmihalyi, Jim Collins, Aleksander Perski, Lennart Lindén, Christina Maslach, Werner Erhardt, M. Scott Peck, Sigmund Freud, Gordon Livingston, L-E Liljequist, John Powell, Winston Churchill, Martin Buber, Daniel Goleman, Mahatma Gandhi, Viktor Frankl, Sören Kierkegaard, Konfutse, Kristina Lugn, Ralph Waldo Emerson, William James, Martin Seligman, Lasse Berg, Jörgen Larsson, Fredrik Warberg, Steve Jobs, George Bernard Shaw, Machiavelli, Kronblom, Mona-Lisa och många, många fler.

Välkommen till en förmiddag om hur du kan öka din arbetsglädje

Det står några praktiskt användbara saker om arbetsglädje i inbjudan, trots att den är från 2009.

Längtar du efter att gå till jobbet efter semestern? Om inte – läs detta!

Förlaga till vad som blev en artikelserie i Dagens Juridik 2009. Arbeta är ett nödvändigt ont, inte sant, en rätt trist del av vårt liv som vi står ut med för att försörja oss själva och vår familj? Tack och lov att vi har hyggligt med fritid för allt roligt vi vill hinna med!

Om en incident i skolans värld

Arbetsglädje på en A4!

Happy hour is 9 to 5

Detta är en personligt färgad sammanfattning och bearbetning av boken Happy hour is 9 to 5 av Alexander Kjerulf. Författaren ägnar sedan flera år sin arbetstid till att föra ut sina tankar om hur vi kan ha roligare på jobbet och varför det är viktigt både för oss själva och för de organisationer där vi arbetar.

Anledningen till att jag skrev denna sammanfattning var att jag försökte lära mig att hantera Word på en Mac, och då valde jag denna bok. Dokumentet är skrivet för att vara lättläst för vanligt folk, med begriplig text och mycket grafik. Kan mycket väl användas som diskussionsunderlag i en arbetsgrupp vars medlemmar vill få det litet roligare på jobbet, om de nu ändå ska vara där en massa.

Vad avgör om man längtar tillbaka till jobbet efter semestern?

Detta dokument plitade jag ihop inför en radiointervju.  Det var aldrig avsett att gå i tryck. Frågorna hade jag fått i förväg för att kunna förbereda mig. Naturligtvis fick jag andra frågor under intervjun, så mina förberedelser var inte till någon större hjälp.

Intervju om arbetsglädje

Av någon anledning blev jag intervjuad av en skribent om arbetsglädje. Jag vet inte i vilken tidning den publicerades, men jag fick en råkopia som återfinns här. Ingalunda stor litteratur, men förmedlar några användbara tankar på två A4.

Intervju om arbetsglädje

Annan intervju om arbetsglädje än den ovan. Inte heller här minns jag varför.

Intervju om stress på arbetsplatsen

Publicerad på Blendow Groups hemsida 2017. Det finns otroligt många artiklar på nätet som säger ungefär samma sak; vi lever fel si och borde istället leva rätt så. Den intressantare frågan är varför vi inte gör rätt fast vi vet, och vad vi kan göra åt detta fenomen. Ja inte vet jag, men ett beslut är sällan helt fel.

Annan intervju om stress på jobbet

Faktiskt några konkreta och någorlunda användbara förslag på vad man kan göra här.

Hållbart ledarskap - att leda med arbetsglädje i förarsätet

Skrivet 2011, då rubricerat Arbetsglädje - en väg till en effektiv arbetsplats. Åtta sidor text om att leda med arbetsglädje, som en väg till en långsiktigt hållbar organisation och dito medarbetare. Formulerad som en kursbeskrivning, med ett avsnitt direkt till medarbetaren om vikten av att ta ansvar för sitt liv även på arbetet. Framhåller vikten av arbetsglädje, att känna igen sina stressvarningar, att värdesätta sig själv, att hitta en balans mellan egna och företagets behov, att vårda sina relationer, att hantera känslor och tankar effektivt samt att personligt ansvarstagande är en genväg - egentligen den enda vägen - till framgång, goda relationer och ett gott liv. Rätt och slätt en minikurs för oss alla om konsten att leva effektivt och tillfredsställande.

Lisa Wade: "Så lyckas du som medarbetare"

Samma bilder finns i storbildsformat i filen nedanför. Lysande bok om att får det bättre på jobbet. Lika bra för chefer, som ju kan vilja ha en diskussion med medarbetarna om vad som förväntas och om fördelarna för alla inblandade med detta. Dela ut till medarbetarna och följ upp i gruppdiskussioner!


På tiden att någon pratar om medarbetarna och inte bara om chefen som roten till allting ont (och gott)! Det finns medarbetare som ingen aldrig så klok chef rår på, givet att svensk arbetsrätt väsentligen gör det möjligt för odugliga medarbetare att förstöra en hel massa för kollegor och chefer utan att dessa kan göra särskilt mycket åt det. En hel del av problematiken kring "besvärliga medarbetare" handlar snarare om bristande juridiskt stöd för att göra något åt dem.

Två bra böcker om att trivas på jobbet och lyckas som medarbetare

Här har jag i bild och text sammanfattat två lysande böcker om att få ett bättre liv på jobbet. Ona Fyr av Ingebright Steen Jensen - man har inte tråkigt en sekund - samt Så lyckas du som medarbetare av Lisa Wade (se ovan).

Arbetsglädje, Göteborg nov 2014

Bilder från en föreläsning. Jag anlände med 355 bilder plus 300 reservbilder. Eftersom jag bara hade en halv dag på mig hann jag inte särskilt långt. Hade jag fått en vecka kunde det ha gått. Något för hardcore arbetsglädjefanatiker alltså, den minoritet som gett sig f-n på att inte slösa bort åtta timmar om dagen på att ha tråkigt bara för att de har betalt. Men om jag inte själv hade tagit fram materialet skulle jag ha hävdat att det är förbaskat bra!

Från en inbjudan 2009

Mer om denna bok senare. Läs!

Eftersom det finns de som inte har tid att gå igenom 655 bilder, även om de skulle vara bra, har jag gjort en förkortad version av kursen - en bild - som man kommer långt med. Om man tar den på allvar vill säga. Så här kommer den, helt gratis:

Förresten kan vi lika gärna ta en bild till när vi ändå kommit igång. Övriga 653 får bli till semestern.

Men inte behöver man gå på kurs för att sanera sitt liv. Det är bara att bestämma sig, sortera eländet rätt och sätta igång!

Sådärja. Bara 650 bilder kvar (på denna bildsamling vill säga).

Arbetsglädje, en lathund

Aldrig kul att ta bort fin-fina bilder, men nu har jag trots allt kokat ner den där med 650 bilder en smula (till 234 bilder för att vara exakt).

Arbetsglädje, ingen riktig lathund

Baspaket på 317 bilder, vilket möjligen är för många för att rubriceras lathund. Borde räcka för att få ordning på jobbet. Skulle antagligen få ordning på det privata livet samtidigt om man tog det hela på allvar.

Arbetsglädje, inte heller någon lathund

299 bilder, delvis andra än de i föreläsningen ovan, med en del Stephen Covey inbakat. I längden kan man inte alltid undvika frågan om livets mening, inte heller kan man alltid undkomma Stephen Covey. Se separat flik här.

Mer om arbetsglädjens vad, hur och varför

Kompletterande information till en kursbeskrivning om arbetsglädje. Kan vara värd att ta del av även för den som inte tänker gå någon kurs. Om man bestämmer sig för att se till att det blir roligare där man är, och följer upp med begåvad handling räcker det en bra bit.

Agenda, en dag om att trivas på jobbet

Programförklaring/kursbeskrivning för en endagskurs om arbetsglädje. Denna kurs vänder sig direkt till medarbetarna och inte (som de flesta andra kurserna här) till cheferna.

Reklam för kurs i arbetsglädje

Inför en kurs ombads jag i något sammanhang att skriva litet om varför man borde gå denna kurs. Här har du svaren, som handlar om ledarskapets avgörande betydelse för medarbetarnas insatser och samtidigt är en pamflett för att vi snarast schysstar till hur vi har det på jobbet.

Or else!

Länkar till andras material

Positive sharing

Alexander Kjerulfs hemsida. Mycket läsvärd.

Happiness at work at Zappos

Kul video. Nyrekryterade erbjuds betydande belopp för att sluta, så att endast de med mer än pekunjära drivkrafter ska bli kvar.

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com