Personlighetsproblematik

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Personlighetsstörning


Omtvistat begrepp. Får man verkligen säga så om en annan människa? I psykiatrin försöker vi ibland mildra klangen genom att tala om "personlighetsrelaterad problematik" eller något liknande. Men för många som har det svårt i livet beror deras svårigheter på att de faktiskt har ett annorlunda sätt att vara - tänka, känna, se på världen, relatera och hantera sina impulser- än majoriteten. Det är inte en fråga om brist på moral eller vilja, däremot ibland om bristande självinsikt. De knepiga personerna förstår ofta inte vad deras svårigheter egentligen handlar om. Och om det inte handlar om dem själva måste det ju vara andra som är problemet! Dessa kallas här och var i vården för "besvärliga patienter" vilket de naturligtvis inte är hjälpta av - dessutom kan man ibland undra om den aktuella besvärligheten ligger mest hos patienten, behandlaren eller sjukvårdssystemet. Bristande självinsikt, dåliga system och otillräckliga resurser alstrar "besvärlighet".


Ingen kan ändra på det hon inte ser och förstår, så om ingen pratar om orsaken till problemen är det dubbelt kört. Strängt taget är kanske det mest kärleksfulla vi kan göra mot våra medmänniskor att ge dem rak och tydlig återkoppling på deras beteende, så att de lättare kan se sig med andras ögon och därmed får en möjlighet att ändra till ett beteende som ger bättre utdelning i livet. M a o - ge dina medmänniskor autenstisk återkoppling, och därmed chansen att hyfsa sitt beteende! Kanske inte alla, men de du bryr dig om. Detta sagt så finns det även varianter av personlighetsproblematik där den drabbade är väl medveten om sin del i svårigheterna och behovet av förändring, t ex vid uttalad osjälvständighet, social ängslighet och emotionell instabilitet.


Jag tar upp vanliga anledningar till att människor är ”besvärliga”, vad som menas med "personlighetsstörning", vilka varianter det finns, vad man kan tänka på när man möter en människa med personlighetsproblematik, samt något om behandlingen.


Mer om att möta, samtala med och hantera de "besvärliga" privat, på jobbet och i vården hittar du under fliken Besvärliga människor.


En lärjunge vände sig till sin mästare och sa:

- Mästare, jag vill att du lär mig måla vackra tavlor.


Mästaren svarade:

- Först  gör du dig själv vacker, sedan målar du naturligt.

Kommer inte att hända!

Om marsvin och personlighetsstörning


Efter många år med marsvin i familjen kan vi konstatera att personlighetsstörning alls inte är något unikt för människan. Vi har haft det ena marsvinet mer excentriskt än det andra. Socialfobiska, med taskig självkänsla, emotionellt instabila, impulsiva, anknytningsstörda,  narcissistiska, översittaraktiga och mer därtill.


Som så många andra stora vetenskapliga upptäckter gjordes även våra fynd gällande marsvins komplicerade personligheter av en ren tillfällighet. I sammanhanget kan noteras att John Cade upptäckte  litiums välgörande effekt vid bipolär sjukdom 1948 efter att som ett bifynd ha observerat att marsvin blev lugnare av ämnet.


Marsvin stod inte alls på föräldrarnas agenda, om än på barnens. I ett svagt ögonblick tog jag emellertid upp en bortslängd hamsterbur från soprummet och tänkte att en liten hamster kanske de trånande döttrarna kunde få trots allt. Väl uppackad på julafton insåg vi att en hamster lätt skulle kunna slinka igenom burens spjälor - det var en marsvinsbur! Vidare efterforskningar ledde till insikten att marsvin, liksom vi, behöver kompisar för att inte fara illa av ensamheten. Minst två åt gången m a o. Men eftersom de inte dör samtidigt är man fast för evigt - man behöver skaffa ett nytt innan den kvarvarande hinner avlida. Till slut löstes dilemmat då vi fann ett fantastiskt ålderdomshem för pensionerade marsvin utanför Norrtälje, där våra sista antagligen fick det bättre än de någonsin haft hos oss.

Ja, hur blir vi och våra marsvin dom vi blir? Här en omtumlande bok för alla som önskar att dom blivit på något annat vis, och för alla föräldrar med diffusa skuldkänslor.


Ledtråd: det är inte alltid föräldrarnas fel."It takes a village to raise a child", som - oklart vem - sa.

Vad alla bör veta om personlighetsstörning

Artikelserie i Dagens Juridik 2009, 37 sidor. Det går inte en vecka utan att någon ringer eller mailar med önskemål om hjälp, eller länk till denna artikelserie. Kvinnor som lever i miserabla förhållanden med narcissistiska, antisociala, missbrukande män som slår eller hotar slå dem förefaller vara skrämmande vanligt i vårt land än idag.

Allmänt om personlighet och personlighetsstörning

Vad menas med begreppen, och vad skiljer dem åt (25 bilder).

Översikt om personlighetsstörning

Tre sidor text, mycket översiktligt.

Hur blir man den man blir?

12 bilder om olika sätt att tänka om detta. I det enskilda fallet kan man aldrig veta säkert.

Fyra personligheter

Fyra summariska typfall att försöka sortera rätt.

Möta och behandla personlighetsrelaterade svårigheter

Några tankar, men ingen metod! 18 bilder.

Psykopati och antisocial personlighetsproblematik

Jo - dessa finns faktiskt. Arbetar du med människor är det bra att inse det, för att öka sannolikheten att du anar oråd i tid. 43 bilder

Pistolhotande man

Påhittad fallbeskrivning. Om vilka uttryck en krisreaktion kan ta sig hos en person med underliggande narcissistiska och antisociala drag, när det går dem emot.

Farligast någonsin

Fallbeskrivning från Robert D Hares bok ”Psykopatens värld”.

Excentrisk gorillaforskare

Mycket känd sådan, här beskriven i ”En människoapa bland babianer” av Robert M Sapolsky, även känd för en

fascinerande bok om stress, ”Why zebras don´t get ulcers”.

Borderline/emotionellt instabil personlighetsproblematik

En av de centrala svårigheterna är att reglera sina affekter. Ingen dans på rosor alls. 29 bilder.

KABOSS-S, modifierad (11 borderlinevariabler)

KABOSS och självskattningsversionen KABOSS-S är ett berdömningsintrument som tagits fram för att underlätta utvärdering av effekten av given behandling vid borderlinetillstånd (emotionell instabilitet). Skalan utgår från CPRS och inbegriper symtom på ångest och depression därifrån, med tillägg av ca åtta nya variabler för att mäta borderlinedrag. Jag har här tagit mig friheten att renodla borderlinedelen, så att det f f a är just dessa drag man mäter. Det är inte ointressant att redan i inledningen av en behandlingskontakt få en bild av eventuella borderlinedrag hos sin patient!

Tips för omhändertagande av patienter med emotionell instabilitet

Några användbara tankar jag fått av kollega Göran Rydén som är fena på området.

Paranoida, schizoida och schizotypa personlighetsdrag

Här finner man bland annat en del av de med rättshaveristiska tendenser, och säkerligen även en del med odiagnosticerad autismspektrumstörning.

Kverulansparanoia och rättshaverister

På en A4. Alla viktiga saker borde tryckas ihop till en A4, för att säkert bli lästa, men det är dessvärre inte min bästa gren.

Det är den som möter som ska backa

Osannolik berättelse av Sven Stolpe. Historien passar väl in som exempel på personlighetsvarianterna ovan. Det måste vara personer som denna som genererar den stora efterfrågan på utbildningar om "besvärliga människor".

Fobiska, osjälvständiga och tvångsmässiga personlighetsdrag

Inte den problematik som märks mest inom psykiatrin, men kan vara nog så besvärlig för alla inblandade.

Vilka av ovanstående orsaker är den "besvärliges" eget fel? Vad ska åtgärdas med kritik? Motivation? Pedagogik? Förståelse och empati? Autentisk feedback? Hur vi ser på ett problem styr våra insatser, så det är viktigt att vi förstår rätt för att vi ska handla rätt.


Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com