Kursbeskrivningar

Några ytterligare kursinbjudningar

Kurs i livskunskap för ett hållbart yrkesliv för högpresterare

Detta program tog jag fram för några år sedan i avsikt att försöka sälja in en strimma livskunskap för företagens påläggskalvar, t ex som en dag per termin under ett par år, i syfte att hjälpa dem hitta balansen i tillvaron. Jag tänkte, och tycker än idag, att det vore en klok insats för att vårda värdefulla medarbetare och minska risken för att de går in i väggen efter ett par års oreflekterat överarbetande. Slöseri med traineeprogrammen att riskera att det slutar så. Så jag tryckte upp denna broschyr i fem ex, skickade den till fem slumpmässigt utvalda företag och hörde inget mer. Min enda aktiva marknadsföringsinsats någorlunda, och säkert en av de sämsta som någonsin genomförts. Kursen har jag med andra ord aldrig gett, men jag tror fortfarande att eventuella deltagare skulle få med sig något av bestående värde som även skulle gagna organisationen.

Kurs i livskunskap för ett hållbart yrkesliv för högpresterare

Utförlig beskrivning av vad kursen ovan tar upp. Utmärkt sammanfattning av vad en arbetstagare behöver behärska för att lyckas och trivas - samtidigt -  i dagens tuffa klimat. Lifesaver för arbetstagare m a o, så läs den även om du inte tänker delta i något program - många vägar bär som bekant till Rom, bara man vet att det är dit man ska.

Inbjudan till kostseminarium

Så här kan en halvdag se ut. Jag har försökt med en timme, men eftersom detta område berör så många på djupet har alla så många frågor och åsikter att det behövs minst en halvdag i alla fall... Vid ett tillfälle hade gruppen efter två träffar tagit sig till bild 39 av ca 150, sedan gav vi upp.

Stressrelaterad ohälsa, arbetsglädje och hållbart ledarskap

Kurs i stressrelaterad ohälsa och att leda med arbetsglädje

Förslag på schema, som jag använt vid tidigare kurser.

Kurs i stressrelaterad ohälsa och att leda med arbetsglädje

Utökat schema där du även finner en rejäl kursbeskrivning. Och faktiskt litet grundläggande matnyttigt om ämnet, även om du inte alls tänker gå någon kurs.

Kurs i att leda med arbetsglädje

En annan version av kursen ovan, med större fokus på hur man skapar arbetsglädje och mindre om stress. Boten mot  stress är inte sysslolöshet, det är att ha roligt!

Mer om arbetsglädjens vad, hur och varför

Kompletterande information till kursbeskrivningen ovan. Kan vara värd att ta del av även för den som inte tänker gå någon kurs. Allvarligt talat kommer man rätt långt utan att gå på kurs. Om man bestämmer sig för att se till att det blir roligare där man är och följer upp med begåvad handling räcker det långt.

Agenda, en dag om att trivas på jobbet

Programförklaring/kursbeskrivning för en endagskurs om arbetsglädje. Denna kurs vänder sig direkt till medarbetarna och inte (som de flesta andra kurserna här) till cheferna.

Leda med arbetsglädje, en dag, kursbeskrivning

Det finns litet olika versioner av dessa kurser på denna flik, beroende på att jag anpassat upplägget till olika uppdragsgivares önskemål. Detta är en av flera versioner av en endagskurs om att leda med hjälp av arbetsglädje. Kan lätt anpassas så att den vänder sig direkt till medarbetarna om man skulle vilja det.

Hållbart ledarskap - att leda med arbetsglädje i förarsätet

Skrivet 2011, då rubricerat Arbetsglädje - en väg till en effektiv arbetsplats. Åtta sidor text om att leda med arbetsglädje, som en väg till en långsiktigt hållbar organisation och dito medarbetare. Formulerad som en kursbeskrivning, med ett avsnitt direkt till medarbetaren om vikten av att ta ansvar för sitt liv även på arbetet. Däribland vikten av arbetsglädje, att känna igen sina stressvarningar, att värdesätta sig själv, att hitta en balans mellan egna och företagets behov, att vårda sina relationer, att hantera känslor och tankar effektivt samt om personligt ansvarstagande som en genväg - egentligen den enda vägen - till framgång, goda relationer och ett gott liv. Rätt och slätt en minikurs för oss alla om konsten att leva effektivt och tillfredsställande.

Arbetsglädje - en väg till en effektiv arbetsplats

Innehållsförteckning till en kurspärm 2011, för den som vill se vad kursen tar upp.

Föreläsning om att öka sin arbetsglädje, Södra Latin

Utmärkt kick-off på din arbetsplats. Effekten varar längre än ett par dagar, och på kuppen slipper ni kravla i lera på något överlevnadsjippo.

Reklam för kurs i arbetsglädje

Inför en kurs ombads jag i något sammanhang att skriva litet om varför man borde gå denna kurs. Här har du svaren, som handlar om ledarskapets avgörande betydelse för medarbetarnas insatser och samtiidigt är en pamflett för att vi snarast schysstar till hur vi har det på jobbet.

Välkommen till en förmiddag om hur du kan öka din arbetsglädje

Det står några praktiskt användbara saker om arbetsglädje i inbjudan, trots att den är från 2009.

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Mina utbildningar


I mån av tid föreläser jag gärna. Det har jag gjort sedan 1996. Som antagligen framgår av denna hemsida finns det en hel del jag gärna pratar om:

  • Psykiska sjukdomar - depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, hur man kan samtala med drabbade, "besvärliga människor" och mycket annat.
  • Vardagspsykologi - möten och relationer, föräldraskap, att leda sig själv och andra, arbetsglädje, självkänsla och självförtroende, integritet och samarbete, tips för mer lycka och bättre liv.
  • Arbetslivet - stress och stressrelaterad ohälsa, vad man kan göra som medarbetare och chef, arbetsglädjens betydelse för att motverka stress och höja prestationerna.
  • Samt en hel del annat (se denna sammanställning).


Jag ordnar såväl ”seriösa ”, akademiskt präglade utbildningar som mer lättsamma föreläsningar tänkta att ge åhörarna en stunds trivsam avkoppling.  Det ska alltid vara lättlyssnat, fullt begripligt och roligt! Jag tror på värdet av att vara personlig och bjuda på mig själv och gör inga anspråk på fullständig objektivitet. Tvärtom är mina presentationer färgade av mina personliga erfarenheter, missöden och ibland även framgångar, både privat och som psykiater. Oavsett ämne och presentationsform är avsikten att deltagaren utöver professionell behållning alltid ska få med sig något tänkvärt och användbart för egen del.


Jag skräddarsyr framställningen och materialet efter uppdragsgivarens önskemål. Riklig elektronisk dokumentation ingår. Vill du se några exempel på vad tidigare uppdragsgivare tyckt kan du titta här. Nedan några kursbeskrivningar och agendor från kurser jag ger ibland.

    Varför gå en utbildning i psykiatri?


  • Intressant, roligt och allmänbildande.
  • Professionell nytta är huvudsyftet.
  • Privat nytta för en själv, anhörig och vänner följer på köpet. Vi simmar alla i ett hav av psykisk ohälsa, och vi känner alla människor som mår psykiskt dåligt - ofta även våra nära och kära, ibland t o m jag själv. Partnern som resignerar i en olöst livskris, tonårsdottern som börjar umgås i fel kretsar, sonen som struntar i plugget, mamma som är ”dement”, vännen som fastnar i missbruk, jobbarkompisen som uteblir utan förklaring. Vi kan hjälpa många om vi bara förstår.
  • Kort sagt är det värdefull allmänbildning och en kurs som varje gymnasist borde erbjudas innan han eller hon lämnar skolan och träder ut i den tuffa vuxenvärlden. Om man nu kunde få någon i skolans värld att begripa det...Allmänt om kursutbudet

Kursförteckning

Denna sammanställning som jag gjorde 2009 verkar överensstämma med vad jag pratar om även nu. Förhoppningsvis har jag uppdaterat somligt innehåll :-)

Några populära utbildningar

Ofullständigt hopplock av några kurser jag ofta ger.

Översikt, några kurser

Grundkurs, fördjupningskurs samt stressrelaterad ohälsa och arbetsglädje. Vad innehåller de, vad skiljer dem åt?

Psykiatrins grunder

Psykiatrikurs, en dag

Det ska sägas med en gång: Det är inte lätt att på ett meningsfullt sätt hinna med hela det psykiatriska fältet på en dag. Jag vet, för jag har försökt många gånger. Vad jag lärt är att man måste fokusera på de viktigaste tillstånden och hoppa över de övriga. Här är i vart fall ett utkast till ett sådant upplägg.


Grundkurs i psykiatri, två dagar

Jag ger sedan många år kurser om psykiatri för jurister, beslutsfattare, personalhandläggare och andra som har nytta av en djupare förståelse av mänskligt beteende.

Grundkurs i psykiatri, två dagar

Innehållsförteckning till den kurspärm deltagaren får, där det förtydligas vad kursen tar upp (i detta fall kursen som jag ger för Blendow Institute).

Psykiatrikurs för jurister

Grundkursen tog jag ursprungligen fram för jurister. Dessa var vanligen mycket nöjda, men jag kunde konstatera att de flesta deltagarna var personalhandläggare och chefer, inte jurister. Så jag gjorde en ny version av kursen för denna grupp. Den ursprungliga kursen, med fokus på just juristers behov, ger jag emellertid fortfarande då och då. Du kan läsa mer om vad den tar upp och vad man som jurist kan få ut av den här.

Psykiatrikurs för jurister, en dag

Schema för ett kursupplägg jag använt mig av ibland.

Psykiatri för icke psykiatriker

En annan version av grundkursen i psykiatri

Svåra möten och samtal

Samtalskonst och svåra samtal, kursbeskrivning

Ett förslag på vad man kan ta upp under en kurs på en eller två dagar i ämnet. Att samtala är inte särskilt svårt, så länge folk är som de ska. Om inte blir det litet besvärligare. Ämnet har en del naturliga beröringspunkter med ämnet för utbildningsdagen ovan.

Fördjupning om psykiatri och personlighet

Fördjupningskurs i psykiatri, ett utkast

Kortare skiss över hur en fördjupningskurs i psykiatri med fokus på personlighetsproblematik och "besvärlighet" kan läggas upp. Kan modifieras efter behov.

Fördjupningskurs i psykiatri, schema

Om personlighetsrelaterad "besvärlighet", stresshantering, taskiga kartor, orimliga förväntningar och svårigheter med att hitta en rimlig balans mellan egna och andras behov. Kursen för dig som har trassliga människor i din närhet och vill bli skickligare på att hantera dem.

Fördjupningskurs i psykiatri för personalhandläggare

Variant av ovanstående kurs, med utförlig kursbeskrivning samt schema.

Besvärliga klienter, kursbeskrivning

Utbildningsdag i Göteborg 2014. Det är häpnadsväckande hur vanligt det är med problem i interaktionen med våra medmänniskor. Var och varannan förfrågan jag får handlar i grund och botten om detta.

Rekrytering

Rekrytera rätt, kursbeskrivning

Bästa sättet att undvika personalproblem är som alla vet att inte anställa dem. Denna tvådagarskurs tar upp vad vi vill ha, vad vi vill undvika samt hur man tar reda på den sökandes egenskaper innan det är för sent. Det finns ingen mirakelmetod, men man kan med goda kunskaper definitivt hyfsa oddsen. OBS att detta inte är en kurs i rekryteringens ABC; den handlar om hur man bedömer personlighet och motivation, samt omvikten av att skola in medarbetaren i organisationen innan en anställning görs.

Kurspärm, rekryteringskurs

Hur en kurs om rekrytering kan läggas upp när en psykiatriker får fria händer. Uppdraget som jag förstod det: upptäck psykopaterna innan det är för sent! Jag ska lägga ut hela bildmaterialet här när jag återfinner det.

Föreläsningar för patienter och allmänhet

Föreläsning för Föreningen Balans

Om egenvård vid förstämningssjukdom. Materialet finns under fliken Förstämningssjukdomar.

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning vid psykisk ohälsa

För några år sedan gick det en våg av utbildningar om telefonrådgivning. Sannolikt hade landstingen tänkt sig att det skulle gå att spara resurser med utökad telefonrådgivning. Jag gav själv en serie föreläsningar. Här är en programförklaring/inbjudan.  Materialet hittar du på annan plats.

Barn, skola och föräldraskap

Att vara förälder på 2000-talet - i huvudet på en psykiater

Ungefär vad det låter som. Omfattande dokumentation kommer på hemsidan inom kort. Drog nog in femtusen till en klassresa, alltid något. Initialt vissa svårigheter att få skolan att släppa till föreläsningssalen en kväll. Insikten om att det även utanför skolans slutna rum kan tänkas finnas värdefulla källor till kunskap har förefallit mig begränsad under de 18 år som mina barn gått i kommunal förskola och skola i Stockholms stad, trots motsatt officiell retorik. Tyvärr.Att förstå, stödja och bemöta ungdomar med psykisk ohälsa

Utbildningsdag för fritidsledare som arbetar med LSS-uppdrag mot särskolan. Så här skrev jag i inbjudan: ”Jag hoppas att under dagen kunna förmedla litet användbara tankar om vad som underlättar relaterandet till andra människor, även ungdomar. Extremt sammanfattat skulle jag då föreslå att man låter bli att leta metoder och tricks för detta. Istället ser man till att leta efter och hitta något man verkligen gillar och beundrar hos den man relaterar till, och sedan relaterar man till den delen av personen som man faktiskt gillar. Då blir mötet naturligt, man slipper förställa sig och kan istället vara sig själv. Lyckas man inte hitta något att gilla hos dem man är satt att hjälpa är man å andra sidan illa ute, men då ska man nog syssla med något annat.”


Ur pedagogisk synvinkel var detta nog min sämsta insats någonsin, med alldeles för mycket material för de stackars deltagarna. Nåväl, man lär sig mer av sina misslyckanden än av sina framgångar. Jag fick en riktig kompis på kuppen, vilket inte är så vanligt i min ålder. Tack Hasse!

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com