Femjur

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Om föreläsningarna


Under denna rubrik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Betydligt fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har då placerats direkt under huvudfliken, sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Gemensamt för samtliga presentationer är att de i viss mån avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin.  Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning visar det sig vanligen att deltagarna och även hela grupper har olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom jag nödgas bläddra litet i materialet ibland.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Femjur oktober 2017Jag blev inbjuden till en paneldiskussion och kunde inte låta bli att ta fram ett litet bildmaterial för stressade juridikstudenter. Som om det hade varit en föreläsning, vilket det nu alltså inte var. Att läsa juridik verkar vara bland det mest stressande man kan företa sig. Jag minns när jag började ge utbildningar i psykiatri för drygt tjugo år sedan. Jag gav dem inledningsvis för jurister men insåg snabbt att dessa inte kom. För det första hade de inte tid - tid är pengar, som bekant - och för det andra ansåg de flesta att utbrändhet och annat tjafs var just det - tjafs - och att i den mån det alls förekom så drabbar det bara svaga individer med något annat fel "i botten". Och med den inställningen är det inte så konstigt om man hinner bli väldigt sjuk innan man till slut tvingas inse och acceptera att man själv är sjuk, för det betyder ju att man själv måste vara en sådan svag människa. Inte bra för självbilden, liksom. Så här är några bilder att fundera över för envar jurist in spe (och för alla andra också):


Några ord om stress och att ta hand om sig självOch vill du lära dig mer finns en psykiatrikurs inlagd nedan:)

Introduktion till psykiatrin

Ta hand om dig själv

Ansvar, integritet och samarbete

Känslor och kartor

Kommunikation

Sjukdomarna

Förlust, trauma och kris

Stress

Affektiv sjukdom

Självmordsnära

Personlighetssyndrom

Psykiatri och arbetsplatsen

Skattningsinstrument

  Fallbeskrivningar

Juridik

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com