Publicerat

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Publicerat


Då och då har jag publicerat en del texter, framför allt i Dagens Juridik 2008-2009. Inte alltid jättevassa, kan jag konstatera när jag nu går igenom de jag hittar igen. Jag gör mig nog bäst som föreläsare, understödd av mina Powerpointbilder. Men jag får en del förfrågningar om sådant jag skrivit, så här samlar jag de alster jag lyckas hitta. Tankegångarna är ofta av intresse, även om jag inte precis är någon lysande stilist. Det tar ju en evinnerlig tid och tio omarbetningar att gå från ett första utkast till en någorlunda välskriven artikel.


 

Roligare att rita än att skriva - fråga mina barn!

Vi simmar i ett hav av psykisk ohälsa

Krönika i Dagens Juridik 2009.

Vad alla bör veta om personlighetsstörning

Artikelserie i Dagens Juridik 2009, 37 sidor. Det går inte en vecka utan att någon ringer eller mailar med önskemål om hjälp, eller länk till denna artikelserie. Kvinnor som lever i miserabla förhållanden med narcissistiska, antisociala, missbrukande män som slår eller hotar slå dem förefaller vara skrämmande vanligt i vårt land än idag.

Om att leva på 2000-talet - och må bra ändå

Denna artikel, publicerad på Dagens juridik 2008, tar upp fem aspekter på lycka i livet. Vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Läsvärd tycker dess författare - det kan vara praktiskt att jaga rätt saker om man vill få ett lyckligt liv, dvs att jaga sådant som man faktiskt blir lyckligare av.

Om skolan och vad den lär våra barn

Samt vad skolan borde lära våra barn, och något mer. Publicerad på Dagens Jurdik 2008.

Om att välja kloka mål i livet

Krönika i Dagens Juridik 2009, del 1. Dåligt valda mål är sannolikt sämre än inga alls.

De bästa målen är karaktärsrelaterade

Fortsättning på krönikan ovan om att välja kloka mål i livet. Bra mål  ligger i linje med vår karaktär och den människa vi vill vara. Var proaktiv och skriv din dödsruna själv, nu! Publicerad i Dagens Juridik 2009.

Balans i livet är ett överskattat koncept

Samt något om lyckoreglering och ytterligare något...

Del tre av artikelserien ovan, publicerad i Dagens Juridik 2009.

Visa din kärlek innan det är för sent

Denna krönika publicerades i Dagens Juridik maj 2008. Det mest personliga jag skrivit. Publicerad med mina döttrars samtycke.

Tips för chefer om humanistiskt ledarskap

Denna skrift plitade jag ihop 2008, då den gick som artikelserie på Dagens Juridik. Det blev ganska många artiklar, eftersom alstret är på 58 sidor. Jag har nu tittat igenom den och kan se att den stilistiska nivån är under par, vilket torde hänga samman med att den är sammanställd från ett par tusen Powerpointbilder sisådär. Det blir aldrig bra när man klipper och klistrar ihop en artikel. Men tankeinnehållet tycker jag håller bra även idag, så håll till godo. En liten lathund för ovana chefer alltså, och för all del även för vanare chefer som tycker att det inte går något bra.


58 sidor kondenserat till ett par rader, för folk helt utan tid att läsa? Det berättas att Moder Theresa var ombedd att tala till WHO´s delegater om ledarskap, oklart varför. Hon stegade upp på podiet, tittade ut över de många hundra höjdarna en stund, varpå hon sade: "Tycker ni om era medarbetare?" Därefter lämnade hon podiet utan ett ord till.

Längtar du efter att gå till jobbet efter semestern? Om inte – läs det här!

Artikelserie i Dagens Juridik 2009. Arbeta är ett nödvändigt ont, inte sant, en rätt trist del av vårt liv som vi står ut med för att försörja oss själva och vår familj? Tack och lov att vi har hyggligt med fritid för allt roligt vi vill hinna med!

Happy hour is 9 to 5

Detta är en personligt färgad sammanfattning och bearbetning av boken Happy hour is 9 to 5 av Alexander Kjerulf. Författaren ägnar sedan flera år sin arbetstid till att föra ut sina tankar om hur vi kan ha roligare på jobbet och varför det är viktigt både för oss själva och för de organisationer där vi arbetar.

Anledningen till att jag skrev denna sammanfattning var att jag ville lära mig att hantera Microsoft Word på en Mac, och då valde jag denna bok. Dokumentet är skrivet för att vara lttläst för helt vanligt folk, med lättläst text och mycket grafik. Kan mycket väl användas som diskussionsunderlag i en arbetsgrupp som vill få det litet roligare på jobbet om de ändå ska vara där en massa.

Om värdet av kunskaper i psykiatri

Krönika i Dagens Juridik 2009.

Brev till våra landstingsråd

Detta skrev jag i mars 2008 när vår klinikchef fick foten, och skickade till alla högt uppsatta politiker och tjänstemän vars adress jag lyckades hitta (sändlistan finns i dokumentet). Jag fick en otrolig mängd positiva mail och kommentarer från kollegor och personal i landstinget, men mycket litet respons "uppifrån". Dock fick jag ett hövligt brev från Birgitta Rydberg med budskapet att vi inte alls var ekonomikst förfördelade.


Jag vet än idag inte om jag ansågs ha varit illojal genom att skriva detta, eller om ingen brydde sig. Jag anade uppenbarligen fara, för jag bifogade följande text: "Jag känner en viss oro – anses det vara illojalt att som medarbetare ha synpunkter och frågor gällande den egna verksamheten? Får dessa bara ställas till den närmaste chefen? Gör man sig omöjlig som framtida medarbetare inom SLSO? Eller är det tvärtom min skyldighet som läkare och medarbetare att delta i interna och externa diskussioner efter bästa förmåga? Många hävdar att vi läkare är alldeles för tysta i debatten, andra att man hamnar ”i kylan” om man uttrycker för arbetsgivaren potentiellt besvärande åsikter offentligt eller t o m internt inom organisationen.  Jag vet inte svaret men tar risken då jag inte vill arbeta i en organisation där jag inte har rätt att uttrycka mig och kommunicera fritt utan i så fall hellre söker mig till annan verksamhet."


Skrivelsen hamnade även i Läkartidningens internetversion, som den längsta artikeln någonsin, där en läsare kommenterade att "Michael Rangne har civillkurage som få". Själv kunde jag alltså inte räkna ut om artikeln hade med civilkurage att göra eller inte, jag hade ju bara velat beskriva vad jag såg. Ett av flera tillfällen där jag på allvar började undra om min sociala förståelse är så svag att jag faktiskt får anses ha Aspergers syndrom.

Intervju om arbetsglädje

Av någon anledning blev jag intervjuad av en skribent om arbetsglädje. Jag vet inte i vilken tidning den publicerades, men jag fick en råkopia som återfinns här. Ingalunda stor litteratur, men förmedlar faktiskt litet bra tankar på två A4.

Intervju om chefens roll och medarbetarnas ansvarstagande

Utkast till artikel som skulle publiceras i en tidning för chefer, som jag fick för påtitt. Okänd artikelförfattare, okänd tidning. Minns att jag undrade om jag verkligen sagt en del av de saker som jag uppges ha sagt. På det hela taget en del vettiga tankar från mig och den andra intervjuade, så den får vara med här:-)

Det är högst osannolikt att särskilt många läser något av mina alster. Här ovan ser vi ett exempel på vad man hellre läser. Kvälls- och veckotidningarnas löpsedlar ger oss två möjligheter. Antingen har rubrikmakarna ingen aning om vad som intresserar normalt folk.. Eller så har de det. Själv är jag stolt över att inte ha läst en kvällstidning på trettiofem år. När löpsedlarna normaliserats lovar jag att ge det en ny chans.

Schysst erbjudande. Åtminstone om det gäller svenska kantareller eller oxfile, mindre upphetsande förslag om det gäller vitkål.

Man undrar hur mycket panten är på i detta fall.

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com