Neuropsykiatri

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Neuropsykiatri


Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det "normala" beträffande uppmärksamhet, impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Alla psykiska sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag. Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan pröva en rejäl grogg och se vad som händer.


Området kallas även utvecklingsrelaterade svårigheter och inbegriper mental retardation, ADHD, autismspektrumstörning (bl a Aspergers syndrom) och tics/Tourettes syndrom.


 


Detta begåvade inlägg av en justitieminister i den erkänt komplicerade frågan om neuropsykiatrins för-och nackdelar för tankarna till en Berglinserie jag läste för länge sedan. Seriefiguren citerar en Mannerheim e dyl som ska ha sagt att när man varit i Kina tre veckor vill man skriva en bok och berätta, men efter trettio år i landet inser man att man inget begriper och håller käft.

Olika, men lika mycket värda!

Allmänt om neuropsykiatri

Översiktligt om området, 18 bilder.

ADHD

Några grunder om ADHD, 27 bilder.

Autismspektrumstörning

Översiktligt om autismspektrumstörning, 26 bilder.

Hur känner man igen autismspektrumstörning?

Några tecken som kan tala för autismspektrumproblematik.

Några vanliga yttringar av autismspektrumstörning (f d Aspergers syndrom)

De sociala svårigheterna dominerar i de diagnostiska beskrivningarna, men det finns många andra särdrag som också kan ställa till det.

Are you an aspie?

Från spännande TV-program av person som själv har åkomman. Bra lista på några av de vanligaste yttringarna.

ADHD enligt Russsel Barkley

En internationell nestor som skrivit flera initierade böcker om ADHD. Här har jag sammanfattat en del av hans tankar för många år sedan, innan vi i Sverige riktigt hade fått upp ögonen för ADHD som en möjlig förklaring till patientens besvär på samma vis som vi har idag.

Funktionssvårigheter vid neuropsykiatriska avvikelser

Det finns spännande kopplingar mellan Steven Coveys sju goda vanor och de funktionssvårigheter som kan följa vid ADHD och autismspektrumstörning. Läs mer om detta här.

Jättemånga bilder om neuropsykiatri (242 stycken)

Självförklarande rubrik. Vill du läsa mycket om tillstånden är detta rätt fil, åtminstone på denna hemsida.

Neuropsykiatrisk utredning

Egen lathund för utredning av ”utvecklingsrelaterade kognitiva

funktionsnedsättningar”, enligt Regionalt Vårdprogram för SLL 2010,

anpassad till patienter 18-24 år.

Neuropsykiatrisk utredning enligt Kungälvsmodellen

Året var 1999 och existensen av patienter med ADHD började så smått gå upp för oss i Stockhomstrakten. ! I Kungälv hade man då redan jobbat med frågan, och under ledning av bl a Kjell Modigh tagit fram en pärm om hur man lämpligen kunde utreda dessa patienter. Jag kom över en pärm och gjorde denna sammanfattande lathund för eget bruk något år. Sedan fick vi proffs på området till vår klinik, så nu har vi utvecklat utredandet massvis. Men patienterna är sig lika, och det är väldigt bra för dem när vi i vården inser att de gör så gott de kan de med, och att de inte är ute efter att jäklas med oss.

Conners formulär

Välkänd retrospektiv bedömning av ADHD-symtom under uppväxten, med mindre grafisk modifiering.

Excentrisk gorillaforskare

Mycket känd sådan, här beskriven i ”En människoapa bland babianer” av Robert M Sapolsky, även känd för en

fascinerande bok om stress, ”Why zebras don´t get ulcers”.

Gordon Neufeld på UR, om uppmärksamhet

Fascinerande föreläsare, där det delvis är svårt att veta vad man ska tro, även för en psykiatriker.

Se ovan vad som händer med våra viktigaste regulatoriska förmågor (enligt Stepen R. Covey)! Vid ADHD ryker självregleringen, vid autismspektrumstörning för mågan till effektivt samarbete med andra (man kan inte samarbeta när man inte förstår vad den andre vill). Och hur går det med förmågan att leva sitt liv i kvadrant 2, vilket på många sätt är ett recept för ett bra liv (nedan)? Tacka fasiken för att de "neuropsykiatriska" tillstånden kan bidra till ett svårare liv och sekundär psykisk ohälsa..

Det har under lång tid förelegat en "debatt" där somliga - sällan särskilt psykiatriskt kunniga - hävdat att ADHD inte "finns", att det bara är en konstruktion av det medicinska etablissemanget utan ´vetenskaplig grund osv. Men konsekvenserna av detta tillstånd är högst verkliga och risken för social utslagning, missbruk, ungdomsvårdsskolor och fängelse påtaglig. Det egentliga problemet handlar inte alls om diagnosens vara eller inte, utan om de drabbades svårigheter att i tid få tillräckligt kvalificerad och omfattande hjälp.

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com