Ångestsjukdomar

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Ångestsjukdomar


Rubriken är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar med svår, i sak orimlig eller åtminstone starkt överdriven ångest som gemensam nämnare. Sjukdomarna som tas upp är social ångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, akut stressyndrom och tvångssyndrom. Därtill naturligtvis något om behandlingen.


Det kan i och för sig vara alldeles utmärkt med en förmåga att känna ångest i olika sammanhang - så t ex är det värdefullt för den som vill få umgås med sina medmänniskor att inse att man faktiskt kan göra bort sig socialt, och som därför är uppmärksam på andras reaktioner. Men den sjukdomsdrabbade är felkalibrerad och upplever ångest som hen inte kan få bukt med, trots insikten om att den är irrationell och destruktiv.Ångest och ångestsjukdomar

De vanligaste ångestsyndromen samt något om diagnostik och behandling.

Förmåga till social ångest kan vara en tillgång

Om värdet av att kunna känna ångest när så är motiverat. Det handlar om att vara rätt kalibrerad, inte om antingen-eller.

Tentamensfrågor gällande ängestföreläsning

Sju ja- eller nejfrågor. Ur pedagogisk synvinkel sett en katastrofal utvärderingsmetod, jag vet!

Tentamensfrågor gällande ångestföreläsning

Sju andra frågor, denna gång multiple choice med fem alternativ. Aningens bättre format än ovanstående test, men...

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com