Östermalmsskolan ny

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Östermalmsskolan

Föräldraföreläsning på Östemalmsskolan 2007

Här skulle vi samla in pengar till Veroncias klassresa, och lyckades efter visst dividerande få låna aulan en kväll för denna föreläsning. Det kom väl ett femtiotal föräldrar och inbringade fyra eller fem tusen. Presentationen är omfattande och tar upp alla möjliga aspekter av föräldraskap och barns uppväxt. Jesper Juul, Lars Gustafsson, Wayne Dyer, Gordon Livingston, Ross W. Greene ... många kommer till tals. Föreläsningen innehåller ett stort antal avsnitt om olika barnrelaterade frågor, inklusive barn som far illa, "problembarn", oflexibla barn, tonåringar, gränssättning, integritet, samarbete och ansvarstagande. Jag hade tänkt dela upp det i ett dussin mindre delar men har inte hunnit. In och rota själv, här finns något för varje förälder!

Tankar om barns behov och föräldrars egentliga roll och uppgifter

Inför föreläsningen om föräldraskap 2007 (ovan) skrev jag ihop några stolpar om vad jag verkligen ville få sagt. Ambitionen var att formulera de råd och insikter jag skulle ha behövt redan 14 år tidigare då jag blev förälder för första gången. Således här några viktiga tankar, för sent för mig men kanske i tid för dig?