Jourhavande medmänniska

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Jourhavande medmänniska, april 2022


Jag avsåg att lägga in ett trettiotal filer här men förstod sedan att ni lägger in dem på en egen sida i er organisation så då nöjde jag mig med de två bildfilerna nedan. Saknar du något så maila mig!Jourhavande medmänniska, ett litet urval bilder

Om detta material kan sägas att det rör sig om en lifesaver för icke-psykiatriker som ibland möter människor som mår rejält dåligt och då hellre vet något litet än inget alls. Mer kött på benen i filen nedan.


Jourhavande medmänniska, hela materialet

Jag brukar muttra på mina tvådagarsutbildningar om att två dagar om ett så stort område som psykisk ohälsa är löjligt litet. Att försöka trycka in det på två timmar trotsar all kalkyl, för att tala med Povel Ramel i The gräsänkling blues. Så här är materialet jag skulle ha velat gå igenom om jag fått fritt fram.