Neuropsykiatri

Neuropsykiatri


Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det "normala" beträffande uppmärksamhet, impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Alla psykiska sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag. Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan pröva en rejäl grogg och se vad som händer.


Området kallas även utvecklingsrelaterade svårigheter och inbegriper mental retardation, ADHD, autismspektrumstörning och tics/Tourettes syndrom.


 


Detta begåvade inlägg av en justitieminister i den hos alla insatta erkänt komplicerade frågan om neuropsykiatrins för-och nackdelar för tankarna till en Berglinserie jag läste för länge sedan. Seriefiguren citerar en Mannerheim som ska ha sagt att när man varit i Kina tre veckor vill man skriva en bok och berätta, men efter trettio år i landet inser man att man inget begriper och håller käft. Att hålla klafffen när man inget vet är ett avgjort underutnyttjat alternativ för många, inte bara för politiker (men där märks förstås ovanan mer).

Olika, men lika mycket värda!

Allmänt om neuropsykiatri

Översiktligt om området, 18 bilder.

ADHD

Några grunder om ADHD, 27 bilder.

Autismspektrumstörning

Översiktligt om autismspektrumstörning, 26 bilder.

Hur känner man igen autismspektrumstörning?

Några tecken som kan tala för autismspektrumproblematik.

Några vanliga yttringar av autismspektrumstörning (f d Aspergers syndrom)

De sociala svårigheterna dominerar i de diagnostiska beskrivningarna, men det finns många andra särdrag som också kan ställa till det.

Are you an aspie?

Från ett spännande TV-program av person som själv har åkomman. Bra lista på några av de vanligaste yttringarna.

Ross W. Greene om att möta människor med svårigheter

Ross W. Greene har kultstatus för alla som brottas med "svåra" barn, patienter eller andra människor som inte gör som man vill att de ska göra. Man grundar med Jesper Juul ock kompletterar med Ross W. Green så ligger man förbaskat mycket bättre till än om man går på bara intuition. Kan säga att i stort sett alla jag känner i det privata anser sig ha mer eller mindre knepiga barn, och jag tror att i stort sett samtliga tyckt att Ross tankar varit till hjälp.

ADHD enligt Russsel Barkley

En internationell nestor som skrivit flera initierade böcker om ADHD. Här har jag för många år sedan sammanfattat några av hans tankar, innan vi i Sverige riktigt hade fått upp ögonen för ADHD som en möjlig förklaring till patientens besvär på samma vis som vi har idag.

Aspergers syndrom enligt Gunnel Norrö

Denna dam hörde jag ge en mycket levande föresläsning om hur det är att ha detta tillstånd. Hon har även skrivit ett par fina böcker. Jag har sammanfattat några huvudtankar i dessa bilder.

Funktionssvårigheter vid neuropsykiatriska avvikelser

Det finns spännande kopplingar mellan Steven Coveys sju goda vanor och de funktionssvårigheter som kan följa vid ADHD och autismspektrumstörning. Se denna bildsamling samt bilderna till höger.

Jättemånga bilder om neuropsykiatri (242 stycken)

Självförklarande rubrik. Vill du läsa mycket om tillstånden är detta rätt fil, åtminstone på denna hemsida. Även litet om Ross W Greenes tankar på slutet. Jättebra tankar!

Neuropsykiatrisk utredning

Egen lathund för utredning av ”utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar”, enligt Regionalt Vårdprogram för SLL 2010,anpassad till patienter 18-24 år.

Neuropsykiatrisk utredning enligt Kungälvsmodellen

Året var 1999 och existensen av patienter med ADHD började så smått gå upp för oss i Stockhomstrakten. I Kungälv hade man då redan jobbat med frågan, och under ledning av bl a Kjell Modigh tagit fram en pärm om hur man lämpligen kunde utreda dessa patienter. Jag kom över en pärm och gjorde denna sammanfattande lathund för eget bruk något år senare. Sedan fick vi proffs på området till vår klinik, så nu har vi utvecklat utredandet oerhört. Men patienterna är sig lika, och det är väldigt bra för dem när vi i vården inser att de gör så gott de kan de med, och att de inte är ute efter att jäklas med oss.

Conners formulär

Välkänd retrospektiv bedömning av ADHD-symtom under uppväxten, med mindre grafisk modifiering.

Excentrisk gorillaforskare

Mycket känd sådan, här beskriven i ”En människoapa bland babianer” av Robert M Sapolsky, även känd för en

fascinerande bok om stress, ”Why zebras don´t get ulcers”. Är hon bara udda eller beskrivs här faktiskt en autismspektrumproblematik?

Gordon Neufeld på UR, om uppmärksamhet

Fascinerande föreläsare, där det delvis är svårt att veta vad man ska tro, även för en psykiatriker. Sök på hans namn på denna länk så får du upp fyra sevärda program.

Se ovan vad som händer med de enligt Stepen R. Covey viktigaste förmågorna för ett effektivt liv, ett liv som fungerar. Tillägna dig principerna och gör automatiserade vanor av dem så får du ett bra liv, ett liv med autonomi och positiva relationer. Vid ADHD ryker självregleringen, vid autismspektrumstörning förmågan till effektivt samarbete med andra (man kan inte samarbeta när man inte förstår vad den andre vill). Och hur går det med förmågan att leva sitt liv i kvadrant 2, vilket är ett recept  för ett bra liv hämtat från vana 1-3? Se nedan.


Tacka fasiken för att de "neuropsykiatriska" tillstånden kan bidra till ett svårare liv och sekundär psykisk ohälsa..

Det har under lång tid förelegat en "debatt" där somliga - sällan särskilt psykiatriskt insatta - hävdat att ADHD inte "finns", att det bara är en konstruktion av det medicinska etablissemanget utan ´vetenskaplig grund osv. Men konsekvenserna av detta tillstånd är högst verkliga och risken för social utslagning, missbruk, ungdomsvårdsskola och fängelse är högst påtaglig. Det egentliga problemet handlar inte alls om diagnosens vara eller inte vara, utan om de drabbades svårigheter att i tid få tillräckligt kvalificerad och omfattande hjälp.