Kursmaterial

Om föreläsningarna


På denna flik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har därför placerats längre ner på den flik du just nu tar del av, sorterade på ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal specifika utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


För att underlätta för normalläsaren kommer jag att sortera upp dessa jättefiler i mindre grupperingar under respektive flik på hemsidan. Många bilder är relevanta inom flera områden, så viss överlappning är ofrånkomlig.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Kursmaterial som är gemensamt för många utbildningar finns här, främst i form av lathundar, enstaka bilder och kortare texter

Stress, ledarskap och arbetsglädje

En schysst arbetsplats på elva bilder

Tänker du inte läsa något annat så läs denna. Om svenska arbetsgivare hade detta minimum av kunskaper och omsorg om sina arbetstagare skulle sjukskrivningsstatistiken inte se ut som den gör.

AFS 15:4 i praktiken, en lathund

Jag gick igenom föreskriften för att reda ut vad arbetsgivaren verkligen är skyldig att göra respektive vilka dokumentaionskrav som föreligger. Skyldigheterna är omfattande, men dokumentationsskyldigheten är ytterst begränsad - förvånande med tanke på att Sverige annars är i full färd med att sänka det ena verksamhetsområdet efter det andra inom offentlig sektor med orimliga formaliakrav i brist på vilja/förmåga att skjuta till de resurser som egentligen vore enda sättet att lösa problemen.