Användbart för brukare

Praktisk information


Här har jag börjat samla praktiskt användbara tips och råd för dig som vill hjälpa andra eller själv är drabbad. Hur man hittar adekvat hjälp, var man kan läsa mer osv. Mycket mer står att läsa på respektive undersidor. Titta här för fler lästips.


"Liten häst på skakiga ben"

Promenader löser sannerligen inte alla problem, men en bra start är det. Borde vara obligatoriskt både i psykiatrisk slutenvård och som stark behandlingsrekommendation i öppenvården. Sannolikt bör det dessutom promeneras betydligt mer än de 75-150 minuter per vecka som myndigheterna och somliga forskare rekommenderar. Denna rekommendation är sannolikt analog med den amerikanska BMI-rekommendationen, där BMI 20-25 sattes som normalvikt fast många forskare ansåg att BMI 24-25 inte alls är särskilt normalviktigt i förhållande till hur vi egentligen ska se ut för optimal hälsa. Man passar sig för att skrämma bort den förment skeptiska allmänheten med alltför mycket sanning i taget.


Syftet med motion är att man ska bli uttröttad, så varför inte en rask daglig tvåtimmarspromenad om man ändå är sjukskriven och rimligen har tid? Inget allvarligt lär hända.

Vi simmar i ett hav av psykisk ohälsa

Krönika i Dagens Juridik 2009. Om värdet av  psykiatriska baskunskaper för att kunna förstå och hjälpa medmänniskor i nöd.

Sökvägar och informationskällor vid psykiska besvär

Hur gör man, vart vänder man sig? Några användbara instanser, telefonnummer och internetadresser.

Varför blir jag inte bra från min depression?

Deppressioner som inte svarar särskilt mycket på behandlingen är ett av psykiatrins största dilemman. En behandling som hjälpte var gång skulle revolutionera psykiatrin. Här några tankar om hur man kan komma vidare vid terapisvikt. Att läkaren har ställt rätt diagnos och att patienten tar sin medicin och inte dricker är en god början.

Självhjälpsförslag och internetmöjligheter

Ett urval relevanta länkar, samma som bilderna till höger. Man kan få mycket hjälp via datorn idag, om man bara vet var. Bra självhjälpsprogram finns det också. Gisningsvis finns det ännu mer bra hjälp att få om man behärskar engelska, men jag har inte satt mig in i de engelskspråkiga hjälpalternativen på internet ännu.

Instanser för hjälp och information vid kris

Sammanställning av några hjälpalternativ som jag gjorde i samband med en utbildning om krishantering. Kris är det för det allra mesta när man inte mår bra, så här finns säkert användbara alternativ för alla.

Länkar och lästips för patienter och behandlare

Fler länkar. Otroligt hur många instanser, organisationer och myndigheter det finns att tillgå för människor i nöd i Sverige. Och för utbildning och information om tillstånd och hjälpmöjligheter. Men vem har överblicken, vem har koll på allt som finns? Det kommer snart behövas en separat myndighet med uppgift att sortera upp och infomera medborgarna om allt som finns att tillgå. I slutändan är det som räknas hur många av alla inblandade som faktiskt möter de behövande "på golvet", och där kan jag för egen del undra om vi verkligen går åt rätt håll.

Länkarna nedan är inte uppdaterade på ett tag. Det händer saker hela tiden, så det är närmast hopplöst att hålla länksamlingar i trim. Sidorna hänvisar dock till varandra, så man tar sig fram utan större svårigheter.