Räddningstjänsten Dala Mitt

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Räddningstjänsten Dala Mitt

Utbildning i psykiatri, november 2016 och mars 2017


Kursdokumentationen finns i tre versioner av varierande omfattning nedan; 81, 157 respektive 235 sidor. Naturligtvis kommer jag bara att prata om en bråkdel av dem, exakt vilka beror i hög grad på er!


Utbildning i psykiatri och att förstå och hantera andra

Försök till syntes av mina kurser Psykiatri för beslutsfattare 1 & 2 som jag ger för Blendow Institute. Det är knepigare än man skulle kunna tro att dra ner fyra dagars utbildning till två. Här blev det denna avkortade kursbok på 157 sidor, dvs det blir till att som vanligt välja och vraka i materialet utifrån era önskemål när vi väl satt igång. Deltagarna brukar bli gladare om jag istället i förväg väljer ut exakt de bilder jag ska visa och sedan gör just det. Problemet med den approachen är att jag då i förväg låst mig till ett visst innehåll och inte längre kan improvisera utifrån deltagarnas förkunskaper och förväntningar på dagen, samt att jag inte - som nu - kan botanisera bland bilderna för att visa de mest relevanta för att svara på de vanligen ganska många frågor jag får. Som sagt, livet är en kompromiss.


Samma kurs som ovan, extra omfattande dokumentation

Det finns säkert de som vill kunna ta del av hela materialet, om inte annat för att man kan vilja gå in och läsa mer om något visst område. Detta är alltså basmaterialet på 235 sidor som jag komprimerat till 157 sidor ovan.


Samma kurs som överst, minimal omfattning

Här har jag valt ut de bilder som jag sannolikt kommer att hålla mig till, till minst 95%. 81 sidor = 41 blad dubbelsidigt kopierat, det får man acceptera:-)


Psykisk ohälsa på jobbet

Några bilder om att identifiera psykisk ohälsa på jobbet, samt något om vad som funkar bra respektive mindre bra där (svar: det beror på).


Här hittar du en massa användbart extramaterial!