Dagens Medicin

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Dagens Medicin

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 11-12 oktober 2022


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar under kursen, med viss overkill (det är ju svårt att veta i förväg exakt vad deltagarna har störst behov av att få veta). 43 sidor dvs faktiskt utskrivningsbart.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Extremt många bilder. 389 sidor x 6 bilder per sida om någon vill räkna på det. Klart allmänbildande för den som råkar ha stora problem med att hitta på något att fördriva sin tid med. Med en väl tilltagen färgpatron bör det i princip gå att skriva ut även detta material, men att häfta ihop det till ett kompendium däremot... 

Svar på några frågor om knepiga möten från en tidigare kursdeltagare

Ja, vad ska man göra med alla dessa patienter som ständigt tänker och gör som jag inte tycker att dom borde tänka och göra? Vad jag mödosamt lärt mig av mina första 62 år: Folk tänker mycket sällan som jag!


Utöver materialet i presentationerna ovan har jag plitat ihop ett hundratal dokument för den som är extra ambitös. Jag har inte hunnit peta in dem alla på denna hemsida. Många av dem finns att hämta i tidigare kurser nedan, och jag har även sorterat in dem alla i mappar på min Google Drive för att underlätta. Länk till hela kursmaterialet här, indelat i olika mappar:

https://drive.google.com/drive/folders/1rIS0M8CnpnITqY0lA9b8zsBICP86iTzI?usp=sharing

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 10-11 maj 2022


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar under kursen.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Väldigt många bilder. Klart allmänbildande för den som tar sig igenom dem.

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 1-2 december 2021


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar under kursen.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Väldigt många bilder. Klart allmänbildande för den som tar sig igenom dem.

Utöver materialet i presentationerna ovan har jag plitat ihop ett hundratal dokument för den som är extra ambitös. Jag har inte hunnit peta in dem alla på denna hemsida. Många av dem finns att hämta i tidigare kurser nedan, och jag har sorterat in dem alla i mappar på Google Drive för att underlätta. 

  1. Länk till hela kursmaterialet, indelat i olika mappar:

    https://drive.google.com/drive/folders/1rIS0M8CnpnITqY0lA9b8zsBICP86iTzI?usp=sharing

  2. Länk till de vid själva utbildningen viktigaste filerna, dvs presentationen i PDF samt utökad version därav, kursbeskrivningen, schemat och ett välkomstbrev:

    https://drive.google.com/drive/folders/1A2b2ydHgwXGgeea74_JGWvMQm-4gaNW1?usp=sharing
Psykiatri för Icke-psykiatriker, September 2021


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar under kursen.

Presentationen i PDF-format, utökat material

Väldigt många bilder. Klart allmänbildande för den som tar sig igenom dem.

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 20-21 april 2021


Presentationen i PDF-format, april 2021, uppdaterad 19 april

Det går alltid att göra om kursmaterialet i sista sekunden, ännu en gång...

Presentationen i PDF-format, april 2021, en bild per sida, uppdaterad 19 april

Samma bilder som ovan men här en bild per sida i stället för sex bilder per sida.

Presentationen i PDF-format, april 2021, uppdaterad 18 april

Det går alltid att göra om kursmaterialet i sista sekunden...

Presentationen i PDF-format, april 2021, en bild per sida, uppdaterad 18 april

Samma bilder som ovan men här en bild per sida i stället för sex bilder per sida.

Presentationen i PDF-format, april 2021, utökad version

Samtliga bilder från den ursprungliga versionen (som uppdaterats ovan)

Presentationen i PDF-format, april 2021, utökad version, en bild per sida

Samtliga bilder från den ursprungliga versionen (som uppdaterats ovan), här i helbildsformat

Rättshaverism i avsevärd sammanfattning

Det finns en hel massa bilder om detta i bildmaterialet. Här har jag i stolpform sammanfattat det viktigaste på sex textsidor. Inte jättespännande format kan jag hålla med om.

Video- och poddtips

Jättemycket roligt att botanisera i här, med fokus på besvärlighet och hantering av sådan!

Lästips

Bra böcker om allt möjligt.

Informationskällor och sökvägar

Vart man kan vända sig för att försöka få hjälp i vårddjungeln. Inklusive var man kan hitta levande människor att prata med.


Samtalstips från Irvin Yalom, uppdaterad

Om du vill kunna prata med alla om allt, läs denna! Samtalskonst i den högre skolan. Tekniker och metoder må ha en plats ibland, men framförallt vill en lidande människa möta någon som kan och vågar prata på riktigt - om livet, döden, meningen, kärleken, lidandet... Allt du någonsin hört, läst, tänkt och varit med om ska in i smältdegen varifrån du "kommer", så att den andre känner att hos dig finns något att hämta.


Psykiatri för Icke-psykiatriker, februari 2021


Presentationen i PDF-format, februari 2021

Bara de viktigaste bilderna.

Presentationen i PDF-format, februari 2021, utökad

Väldigt många bilder. Allmänbildande:)

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 25-26 november 2020


Presentationen i PDF-format, november 2020, uppdaterad föreläsningsdagen

Justerad ända in i kaklet... Spännande med någt nytt - Zoom - för att försöka se det från den ljusa sidan.

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 16-17 september 2020I denna ruta har jag bara lagt in presentationsbilderna för denna kurs. Övriga filer är oförändrade från föregående kurs och du hittar dem i rutan nedanför denna.

Presentationen i PDF-format, september 2020, uppdaterad föreläsningsdagen

På morgonen första kursdagen kunde jag (i vanlig ordning) inte låta bli att gå igenom presentationen, viket (i vanlig ordning) resulterade i en viss putsning av materialet. Om det blivit en förbättring eller bara en förändring låter jag vara osagt, men det är i vart fall dessa bilder jag kommer att utgå ifrån.

Presentationen i PDF-format, september 2020

De bilder jag visar hämtar jag härifrån. Här finns också en hel massa bilder som jag inte kommer att hinna visa (exakt vilka jag kommer att visa vet jag aldrig i förväg).

Presentationen i PDF-format, hela klabbet, september 2020

Här är alla bilderna, även de jag vet att jag inte kommer att hinna visa. Jag tappade i någon mån kontrollen över bilderna, så det är en del dubbletter här och var. Vilket inte bekymrar mig så mycket, det påstås att vi bara minns någon procent av vad vi läser så repetition är alltid rätt. Avsätt ett par dagar för att gå igenom materialet och boostra kursdagarna så kommer du att vara väl rustad för vad/vem du än möter. On top, som det heter:)

Psykiatri för Icke-psykiatriker, 4-5 februari 2020


Presentationen i PDF-format

De bilder jag visar hämtar jag härifrån. Här finns också en hel massa bilder som jag inte kommer att hinna visa (exakt vilka jag kommer att visa vet jag aldrig i förväg).

Presentationen i PDF-format, hela klabbet

Här är alla bilderna, även de jag vet att jag inte kommer att hinna visa. Jag tappade i någon mån kontrollen över bilderna, så det är en del dubbletter här och var. 

Välkomstbrev

Professionell nytta, privat glädje och kul under tiden - varför sikta lägre?

Agenda

Ungefärligen.

Kort om denna kurs

En A4 om vad du anmält dig till och vad det ska vara bra för.

Sökvägar och informationskällor

Vart vänder man sig för att få hjälp? Svar finner du här.

Lästips

Många fina böcker här. Fråga mig gärna om du vill ha ett riktat förslag utifrån just ditt behov.

Filmtips för psykiatriker 2.0

Främst TED-talks. Med klickbara länkar, superenkelt. När zappandet bland TV-kanalerna kört fast. Du behöver aldrig ha tråkigt igen!

Psykiatri, meningsfulla möten och ett gott liv

Man kommer aldrig undan frågan om vad allt ska vara bra för, egentligen. Som Jordan B Peterson säger: Det gäller att hitta så mycket mening att det uppväger smärtan och gör lidandet värt att uthärda (försök få en ordinär tonåring att förstå detta:))

Några av de vanligaste tillstånden

Förteckning över de allra vanligaste tillstånden, just de tillstånd som denna kurs tar upp.

Psykiatriska diagnoser på två A4

Minikurs på två sidor. Om samtliga medborgare kände till åtminstone detta lilla vore mycket vunnet.

Diagnosmix

Många har inte ett renodlat tillstånd utan litet av varje. Vilket rör till det både för vårdgivarens förmåga att förstå vad hen har framför sig och vid tillämpandet av vårdprogram och vårdprocesser.

Evolutionärt perspektiv på psykiatriska tillstånd

Det är ingen slump att vi kan bli sjuka, och temporärt illabefinnande fyller ofta en funktion.

Att identifiera psykisk ohälsa

En informationstät vägledning i att identifiera psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller, ännu hellre, redan vid rekryteringen. Samt något om vad som funkar på en arbetsplats och vad som inte gör det.

Svårt att utesluta psykiatriska sjukdomar

Även en erfaren psykiater missar ibland. Här får du veta varför.

DSM-5 självskattning

Ett antal enkla frågor för att ge en ledtråd i diagnostiken när någon mår dåligt.

Frågor om hur du mår

Egenhändigt hopknåpat frågebatteri för att screena för de vanligaste psykiska sjukdomarna. Helt ovetenskapligt framtaget, men enligt min mening ändå användbart så det får vara kvar tills någon övertygar mig om motsatsen.

Några vägar för att hålla folk på banan

Inga vägar fungerar i alla lägar. Vem har du att göra med, och varför är det problem? Fört när du har bilden klar för dig kan du göra något vettigt åt saken. Alla verkar vilja bli sedda av så många som möjligt så ofta som möjligt nuförtiden, men ska du kunna leda andra effektivt måste du framförallt se.

Några anledningar till att en människa är "besvärlig"

Tål att funderas över innan man bestämmer sig för att det är den misshagliga personen som bär hela skulden. Man måste veta vilken sorts besvärlighet man har framför sig innan man försöker göra något åt den. "Motivation" löser inte alla problem.

Fel på individ eller grupp

En av de svårare men samtidigt viktigaste frågorna: I vilken mån handlar de föreliggande problemen om en viss individ, och i vilken mån är det snarare något fel med systemet /organisationen där vederbörande arbetar? Somliga organisationer är så ruttna att alla medarbetare blir "besvärliga" där. 

Integritet eller anpassning?

Den avgörande frågan: Vem ska jag arbeta med, när, hur mycket, varför? Två säkra vägar till helvetet:

  1. Samarbeta med alla om allt
  2. Vägra samarbeta med någon om något

Delaktighet och psykopedagogik

Utbilda dina patienter - alla vinner på det. Den som inget vet kan inte vara delaktig.

Stödjande förhållningssätt

Litet grunder. Viktigast i samtalet är förmåga till närvaro, inte metoder. För hur du än gör så kommer det ändå att gå snett ibland, och då vill det till att du håller dig närvarande i samtalet, med ett ständigt öra mot processen, så att du snabbt uppmärksammar när det går snett och byter kurs. Din främste läromästare är den du pratar med och hen kan lära dig vad du behöver veta om du bara lyssnar uppmärksamhet.

Att hjälpa en medmänniska i kris

Jätteanvändbar förmåga för oss alla, eftersom alla våra vänner och anhöriga hamnar i kris förr eller senare. Liksom f ö vi själva. Livet är som bekant en vandring från kris till kris, och därför är det bra att kunna stötta både andra och sig själv! 

Frågor om suicidal intention

Vore det inte praktiskt att på ett par minuter kunna ta reda på om en medmänniska som har det svårt är nära att ta sitt liv? Det kan du! 

Att samtala med en medarbetare som inte mår bra

Man kan faktiskt ställa till det om man är tillräckligt oskicklig. Människor är sköra, och människor som mår dåligt är ännu skörare. 

Att samtala med en medarbetare som är sjukskriven

Viktigast är att du gör det, men en smula kunskaper är som vanligt inte fel.

Vad utmärker en bra psykoterapi?

Det finns faktiskt en hel del forskning om detta, även om full enighet inte råder. Här är en kort sammanfattning. Psykoterapi handlar om att flytta en annan människa en liten bit i något avsende (känsla, tanke, handling), och vissa förhållningssätt fungerar helt enkelt bättre än andra. Och det är ju roligare att lyckas med det man håller på med än att inte göra det.

Att samtala med den som är stressad, upprörd eller förbannad

Det krävs minst en "vuxen i rummet" (för att tala med våra politiker) och är det inte patienten så återstår bara du själv.

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom i ett nötskal

Inte kul att lida av som framgår. De drabbade förtjänar all medkänsla och allt medlidande vi kan uppbåda. Det kunde ha varit jag!

Bemötande av människor som är emotionellt instabila

Den som lider av emotionell instabilitet har det tillräckligt j-t även utan ytterligare påfrestningar i form av okunniga vårdarbetare som någon förståsigpåare med taskig empatisk förmåga satt en massa griller i huvudet på. De drabbade har ett lidande, som de inte rår för, och de gör så gott de kan!

Narcissism i ett nötskal

Här kan det vara litet svårare att uppbåda en rimlig dos medlidande, men inte heller dessa har valt sitt predikament. Om i stort alla stora tänkare som hittills levt har rätt i vad de unisont framhäver som det viktigaste för en människas livskvalitet - att glömma sig själv för att gå upp i något större - så är de alltför narcissistsikt lagda människorna illa ute. Vilket är precis vad de är; ensamma och lidande, utan en susning om vad deras eländiga tillstånd beror på och därmed också utan en chans att ta sig ur sitt helvete. Med självupptagenhet bygger man som bekant sitt fängelse.

Några vanliga autistiska drag

Många har lättare autistiska drag utan att för den sakens skull uppfylla kriterierna för autism. Det väsentligaste är förstås inte att ställa diagnos utan att förstå den man har med att göra, och här har jag listat några saker man kan ha i bakhuvudet.

MADRS-S depressionsskattning

Här kan du enkelt ta reda på hur deprimerad du själv eller någon du vill hjälpa är. Mycket bra att veta, eftersom den med depression inte far väl av överkrav och istället bör rådas kontakta sjukvården. Själv är inte alltid bästa dräng.

MADRS-S depressionsskattning, tolkningsguide

Vägledning i tolkandet av resultatet på ovanstående test.

HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale

14 frågor om grad av ångest och depression.

HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale

Hjälp att tolka resultatet av testet.

KEDS, Karolinskas Exhaustion Disorder Scale

Jättebra instrument för att ta reda på hur pass långt på vägen mot manifest utmattning någon kommit. Väl där är vägen tillbaka ingen dans på rosor, så förebygg!

AUDIT

Ett antal frågor om dina dryckesvanor. Droger (inklusive alkohol) och psykisk ohälsa är en notoriskt dålig kombination. Om du mår dåligt har du helt enkelt inte råd att även belasta systemet med alkohol. Kan du inte låta bli på egen hand så sök hjälp.

Psykiatri för icke psykiatriker, september och november 2019

Samtalstips från Terapins gåva

Denna lathund har jag plitat ihop för den som vill få stöd i att bli en riktigt god samtalare. Prata inte om struntsaker med dina medarbetare - prata om sådant som är viktigt för oss alla, som livet, kärleken, meningen, sorgen, barnen och döden. Obligatorisk läsning för alla deltagare:-)

Tankar om goda samtal

Bilder från en annan kurs där fokus låg mer på samtalskunskaper än på de psykiatriska sjukdomarna.

348 sidor med 6 bilder vardera, en rejäl kursbok alltså. Bara att hugga in!


Mer läsning för chefer hittar du på denna flik från när jag föreläste för Båstad kommun för ett par år sedan. Jättemycket mer.