Båstads kommun

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Båstads kommun

Båstads kommun, september 2016

Här hade jag fått förtroendet att prata en dag om "mjuka"

aspekter av ledarskap - förstå andra, förstå sig själv, prata med folk... Inga diagram, inga balanserade styrkort, ingen manipulation - bara samtal och relationer. När jag känner att jag har kompetens och självförtroende nog att ta alla samtal jag bör ta, och gör det väl, har jag kommit långt som ledare. Intet samtal är mig främmande, för att parafrasera en från antiken vars namn jag glömt ("intet mänskligt är mig främmande").


Jag har här delat upp materialet i separata avsnitt. Man kan alltså välja vad man vill fördjupa sig i. Det rör sig om sammanfattningar inom olika områden som enligt min mening är värdefulla för ledare att vara insattt i. Mer hittar man på resten av min hemsida om man letar (även jag får leta, har helt tappat kollen vid det här laget).

Samtalstips från Terapins gåva

Denna lathund har jag plitat ihop för den som vill få stöd i att bli en riktigt god samtalare. Prata inte om struntsaker med dina medarbetare - prata om sådant som är viktigt för oss alla, som livet, kärleken, meningen, sorgen, barnen och döden. Obligatorisk läsning för alla deltagare:-)

Sammanfattning av första delen av kursen

Stress och arbetsglädje kom jag inte till i sammanfattningen eftersom de inte ingick i uppdraget.