Hexanova Academy ny

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata  flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Hexanova Academy

Beteende och folkhälsa, 2017

Neurosykiatri

Fånigt samlingsnamn för avvikelser från det "normala" beträffande uppmärksamhet, impulskontroll, social förmåga och en del andra psykiska funktioner. Borde heta Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser som i DSM-5. Alla psykiska sjukdomar och avvikelser har naturligtvis ett biologiskt/kemiskt/neuronalt underlag. Den som tror att medvetandet är oberoende av hjärnan kan testa med ett par glas vin och se vad som händer.

Konsten att gå från beslut till handling, kort version

Saxat från kursprogrammet: "Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra. Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli ”business as usual”."


Men rubriken för denna presentation stämmer inte riktigt, det uppstod en glidning. Ursprungligen var rubriken Att leda sig själv, vilket inte är riktigt samma sak som rubriken ovan. I detta ingår att själv välja sitt liv - annars väljer någon annan åt en - och hur man kommer fram till vettiga beslut. Att effektuera idel idiotbeslut kan inte vara någon bra väg till lycka och framgång i livet, så det gäller att veta vad som verkligen ger en både glädje och mening för att kunna välja klokt, och därmed handla klokt. Presentationen finns även i en mer omfattande version för förändringsfreaks.