Tankar och känslor

Känslor, tankar och handlingar samarbetar bakom vår rygg!


Frågan om i vilken mån vi kan påverka våra känslor känner och hur vi mår har följt människan åtminstone så länge som vi har bevarad skrift. Åsikterna har gått brett isär, alltifrån att vi är hjälplösa rön för vinden till att det är vårt eget fel om vi får ett flygplan i huvudet när vi tar en promenad (skojar inte).


Idag är de flesta överens om att vi genom att ta kommandot över våra tankar kan påverka vad vi känner och därigenom också påverka vårt handlande. En mer angelägen fråga är vilka tankar vi kan påverka, i vilken mån, och på vilket sätt. Med total kontroll över sitt inre skulle det vara möjligt för den som precis förlorat sitt barn att känna sig glad ändå. Vilket naturligtvis är nonsens för alla normalt funtade. Men det finns de som reagerar som om de förlorat ett barn vid minsta motgång - en bränd brödskiva i rosten kan räcka. Dessa är uppenbart felkalibrerade och skulle må väl av hjälp med att kalibrera om sina reaktioner till en mer rimlig skala.

 Hur kan den skäggige mannen på teckningen vara så otroligt lik Peps Person, när den mycket unga konstnärinnan aldrig hört talas om honom? Kusligt!

Tanke, känsla, handling

18 bilder om hur det hänger ihop. 

Kay Pollak om ansvaret för våra tankar och relationer

Han har skrivit två lysande böcker om detta, Att välja glädje och Att växa genom möten. Den första kan ses som tillämpad KBT med kärnbudskapet att vi kan välja vad vi känner och hur vi mår genom att ta ansvar för våra tankar och tolkningar. Den andra förfäktar att varje möte med en annan människa kan ge oss något för egen del. Båda böckerna har potential att förändra läsarens liv, men som alltid bara om vederbörande är öppen för det. Man kan läsa en bok med tanken att man ska se vad man tycker om författarens tankar och utdela ett betyg därefter, eller så kan man läsa med föresatsen att plocka ut allt av värde som man kan ha användning för i sitt liv och sedan ge sig fasiken på att verkligen tillämpa de guldkorn man funnit. En enda användbar tanke kan göra läsningen väl värd mödan. Man måste snacka med det man läser!

Leva här och nu

På Café Pan hörde jag på 1980-talet en underbar föreläsning av Lars Lagerstedt. Om vikten av att vi lever här och nu, och att vi tar ansvar för våra känslor och våra liv eftersom ingen annan lär göra det. 

Kartor vid psykisk ohälsa, övningsblad

Här kan man träna på terräng, karta och vision vid vanliga psykiska sjukdomar.

Min händelsekedja

Så här kan man arbeta med patienten (eller sig själv) när något inte gått så bra. Shit happens, men man kan gott försöka lära något av det. Men då måste man först förstå vad som egentligen hände.

Min händelsekedja, dubbelspår

Varint av ovanstående. Såväl retrospektiv som prospektiv. Man kan som det heter vara proaktiv och redan nu skapa sin reaktion nästa gång en viss  situation uppstår.

Akut arg när du är väldigt arg

Bara frågor, inga cirklar. Det enklaste är ofta det bästa.

Dina känslor har du fått av en anledning, så fly dem inte

Krönika i Dagens Juridik 2009. Alls inget lysande alster, men den påpekar det viktiga faktum att vi fått våra känslor av en anledning. De är ett roder för vårt handlande, så vi gör klokt i att lyssna noga på dem.

Liten lathund för dig som vill hjälpa andra med problematiska känslor

Inspirerad av en fin föreläsning av Sofia Norberg skrev jag ihop denna guide om känslor, affekter och emotioner, med tanken att en förståelse för begreppen och vad som skiljer dem åt skulle kunna hjälpa hjälparen att hjälpa hjälpsamt och effektivt.


Att vara människa är som att ha ett pensionat.

Varje morgon kommer en ny gäst.

En glädje, en depression, en gemenhet,

någon plötslig insikt kommer

som en oväntad besökare.


Säg välkommen och ta hand om dem alla!

Även om det är en samling sorger

som med våldsam kraft sopar rent ditt hus

från allt dess bohag,

skall du fortfarande behandla varje gäst med aktning.


Han kanske röjer upp hos dig

för att bereda plats för en ny glädje.

Den mörka tanken, skammen, illviljan,

möt dem alla med ett leende i dörren

och be dem stiga in.


Var tacksam för var och en som kommer

ty de är alla vägvisare

sända fjärran ifrån.


Jalad Ad-Din Ar-Rumi