Stockholms Universitet

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Stockholms Universitet

Stockholms universitet, februari 2017

Från barn till vuxen - vad ingen kanske berättade men du kan vilja veta

Föreläsningsversionen. Utgörs av ett urval av bilderna i den större filen nedan.

Från barn till vuxen - vad ingen kanske berättade men du kan vilja veta

Hela materialet jag samlade ihop inför dagen. Det finns mycket ingen berättade hemma och i skolan!

Terapins gåva

Ingen föreläsning, bara text. För alla som pratar med sina medmänniskor och inte vill gömma sig bakom någon fånig metod utan föredrar att mötas på riktigt.

Stockholms universitet, april 2016

Psykiatri för studentsamordnare vid Stockholms Universitet 28 april 2016

Till deltagarna vid presentationen. De första 24 sidorna är grundkursen, resten extramaterial och överkurs (bra att veta om man vill begränsa utskriften). Skriften "Terapins gåva" nedan handlar om samtalskonst och rekommenderas för den intresserade.