Telefonrådgivning inom psykiatrin

Detta skullle ha varit bra att känna till vid telefonsamtalet!

Telefonrådgivning inom psykiatrin


För några år sedan var det en rejäl hausse kring att utbilda personal i telefonrådgivning, med fokus på hur man får en korrekt bild av patientens tillstånd och behov per telefon. Sannerligen en grannlaga uppgift eftersom vi inte har stöd av den viktiga information vi får genom att betrakta patientens mimik och kroppsspråk, och då det emotionella samspelet och rösternas nyanser går förlorade. Det går inte att komma ifrån att riskerna för felbedömning ökar i den situationen. Så personligen tycker jag att vi ska försöka få till ett möte in real life när alls möjligt. Detta sagt kommer vi ändå att alltsom oftast prata med våra patienter per telefon och då är det naturligtvis lika så gott att vi gör det så bra som möjligt, men väl medvetna om samtalsformens risker och begränsningar.


Jag råkar ha varit på föreläsningsturné inom området, så här nedan hittar du två filer som jag själv lyckats återfinna.

Vår naturliga instinkt är att ställa oss framför flickan, så att vi kan se hur hon mår.


Att prata i telefon är onaturligt, men trots allt mycket bättre än att maila - där kan allt gå snett, och gör det också.