Förlust och trauma

"Knivhot"

Förlust och trauma


Två former av akut svår påfrestning är förlust av något värdefullt - relationer, dödsfall, ägodelar, självaktning - och traumatiska upplevelser där man själv utsätts för hot till liv eller integritet, eller ser andra människor i blodiga och livshotande situationer. Förluster ger sorg och ibland depression, livshot kan resultera i posttraumatiska stressreaktioner. Ofta handlar det i praktiken om blandformer av såväl utlösande händelse som reaktion.


Här nedan länkar jag till några av mina tidigare presentationer med bildmaterial i successivt ökande omfattning. Dessutom lägger jag ut en del bilder direkt på sidan. Den övre sektionen handlar om hur man kan förstå de olika formerna av kris, och den nedre har fokus på hur du kan hjälpa och stötta den drabbade. Väldigt bra kunskap att ha med sig om man arbetar med människor, eftersom varenda en av oss regelbundet möter medmänniskor i kris och förr eller senare också själv hamnar i kris. Livet är en vandring från kris till kris, med en och annan glänta däremellan.


Den drabbade ställer sig alltid samma fråga: Varför just jag? Och det enda rimliga svaret är: Varför inte just du? Varför har du inte innan detta hände var dag ställt dig frågan varför just du slapp undan detta elände som bevisligen drabbade så många andra denna dag? Ologisk är vår hjärna.


"Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,

höra böljornas brus och kunna sjunga?

Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn

och som fågeln på böljorna gunga?"

Evert Taube, Så länge skutan kan gåDet mest naturvidriga jag kan föreställa mig - ett barn som dör före sina föräldrar.

Några lathundar vid krishantering

Några av de viktigaste bilderna för praktiskt bruk. Faktiskt väldigt mycket användbart i denna fil om jag får säga det själv.

Akut krishjälp

En liten lathund i vanlig text. Det ska ju vara "verktyg" och "redskap" nuförtiden.

Att hjälpa någon i kris

Kort respektive något mer omfattande lathund.

Att hälpa den som sörjer

Trösta går inte alltid, men människors kärlek kan ändå lindra något för det mesta. Försök inte ta bort de jobbiga känslorna bara, för det går inte. Bekräfta dem och hjälp den andre att stå ut.

Några varianter av kris

Hot, förlust, ansvar/skuld, kränkning - alla sätter de sin egen prägel på hur krisen tar sig uttryck

Organisationens roll och möjligheter när en medarbetare drabbas

Med risk för att låta cynisk, men en drabbad medarbetare är en möjlighet för organisationen att göra en större insättning än vid något annat tillfälle. Och tvärtom.

Krishantering i ett organisationsperspektiv

En kris är också en möjlighet, brukar det heta. Och det kan nog stämma ibland. Att bygga goda relationer handlar om att medvetet och systematiskt göra insättningar på sitt konto hos andra människor, i vart fall de man vill ha en relation med. Utrymmet för insättningar är mycket större när det hänt något allvarligt, när en medarbetare verkligen råkat illa ut eller ställt till det för sig. Chefen/organisationen har då en gyllene möjlighet att göra en mycket större insättning än när allt är väl med medarbetaren, och det är så man skapar tacksamhet och skördar lojalitet från sina medarbetare. Slösa alltså inte bort tillfället att göra massiva insättningar när krisen slår till.


Annan version med sex bilder per sida här.

Att hjälpa hjälparna

Debriefing ska vi som många redan vet inte lägne ägna oss åt eftersom det ökar risken för att inblandad personal blir sekundärt traumatiserad. Vilket inte är så underligt om man betänker att det i DSM-5 tillkommit att även indirekt exponering för andras traumatiska upplevelser via deras berättelser kan skapa posttraumatiska symtom eller t o m PTSD hos den som tar del av berättelsen. Men prata med de drabbade ska vi naturligtvis göra, och i denna bildsamling får du veta hur.

Kursbeskrivning, endagskurs om att hjälpa människor i kris

Kursen togs fram för att hjälpa personer med personalansvar att hjälpa medarbetare i kris, men fungerar lika bra för alla som vill lära sig mer om att hjälpa medmänniskor i nöd (vilket vi alla ställs inför ibland).

Att hantera kriser, Blendow Institute, juni 2016

Enormt angeläget ämne, eftersom ingen av oss kommer undan att hjälpa medmänniskor i kris ibland, såväl på jobbet som privat. Folk är i mer eller mindre kris mest hela tiden, inte minst jag själv. Här får du veta det du behöver, och litet till. 

Att hantera kriser, Blendow Institute, juni 2016, A4

Samma bilder som i filen ovan, men här bara en bild per sida. Man får passa sig så man inte råkar skicka hela filen för utskrift - 703 A4-sidor i färg, kan bli kostsamt. En av tillvarons värsta stressmoment f ö - man märker att man råkat sätta igång skrivaren på att skriva ut ett idiotdokument på 500 sidor men kan i stressen absolut inte räkna ut hur man ska få stopp på den så den bara fortsätter att vräka ur sig kopior.

Kurs i krishantering

Uppdaterad version sept 2015. Dessa bilder mår liksom de flesta andra av mina samlingar säkert bäst av mina fortlöpande kommentarer när man vill förstå dem. Somliga är nog rätt obegripliga för alla utom mig (eftersom jag själv gjort dem och dessutom har tillgång till mina kommentarer i anteckningsfältet). Men något får man säkert ut av dem även på egen hand, det finns dock 684 bilder att försöka med.

Kris och krishantering, kort version

Kortversionen om krishjälp, endast 58 bilder. En bra start!

Akut påfrestning.

Om krisens yttringar och hur man kan hjälpa den drabbade. Ett urval på 99 bilder med fokus på vad den drabbade kan tänka på och hur andra kan bistå och samtala nedan.

Kris och krishantering, preview inför kurs

Här fick åhörarna komma till en gratis för-föreläsning om att hjälpa människor i kris. Därav detta urval om 151 bilder (som hade räckt bra för den riktiga heldagskursen).

Kriskurs

Jättesvårt att sortera krisbilderna, för jag har gett många kriskurser och gjort om och gjort nya bilder huller om buller så nu är det kris även beträffande materialet. Krishantering: ge upp, lägg ut röran på nätet, glöm eländet och och gör något annat.

Kurs i krishantering 2014

Mycket information. Det vore praktiskt för mig själv och eventuella läsare om jag var mindre tvångsmässig och inte måste ta fram ett nytt material varje gång jag upprepar en kurs. Det finns sådana föreläsare, jag har själv stött på dem när jag arrangerat utbildningar. De har flera rubriker för sina föreläsningar men när de väl kommit igång visar det sig snabbt vara samma material men ny rubrik. Inget som i allmänhet gläjder åhörarna. Pedagogisk förmåga är ypperligt men vinner på att presentatören faktiskt har något att säga.

Kriskurs

Oklar version. Krismaterialet är det jag tappat greppet om allra mest av allt jag producerat.

Kriskurs

Ännu en, se ovan.

Terapins gåva

Åtta sidor text om samtalskonst i den högre skolan, med utgångspunkt i några av Irvin D. Yaloms böcker (sammanfattade av mig). Människor vill kunna prata med sin hjälpare om livet, kärleken, barnen, ensamheten, meningen, döden... "Här snackar vi inte en massa bullshit nu", som en missnöjd patient uttryckte saken. Glöm teknikerna och metoderna och prata med folk på riktigt. Här får du hjälp med just det.

Terapins gåva

Irvin Yalom i bildformat (PDF). För text, se filen ovan. Kloka och omdömesgilla psykoterapeuter med hjärta och sunt förnuft är en gudagåva.

Instanser för hjälp och information vid kris

Sammanställning av några hjälpalternativ som jag gjorde i samband med en utbildning om krishantering. Kris är det för det allra mesta när man inte mår bra, så här finns säkert användbara alternativ för alla.

Intoxikation

Påhittad fallbeskrivning, med frågor och svar.

Pistolhotande man

Påhittad (nåja, förebilder saknas inte) fallbeskrivning. Om vilka uttryck en krisreaktion kan ta sig hos en person med underliggande narcissistiska och antisociala drag, när det går hen emot i något viktigt avseende.

Den största trösten: den egna flocken. Men somliga har knappt någon, eller har just förlorat den. Livet är ibland outhärdligt jävligt. Man vill ha ett recept för hur man kan hjälpa, men när det är som värst finns det knappt något.

Att förstå en kris och hur den kan utvecklas

Att hjälpa vid kris - det allmänna

Att hjälpa vid kris - påbyggnaden