Psykiatri

Psykiatri och psykisk sjukdom


Här finner du litet av varje om de psykiska sjukdomarna, sorterat under respektive tillstånd för att underlätta letandet.


Åsikterna går isär angående rubriceringen: sjukdom, störning, ohälsa, tillstånd, rubbning, syndrom... Jag varierar begreppen utan större eftertanke eller syfte därmed. Hur man än gör är det ändå alltid någon som hänger upp sig och tycker att man borde gjort på något annat vis. Man gör klokt i att välja medvetet vad man irriterar sig på, så att den mellanmänskliga friktion och stressinducerade ohälsa som följer har en värdig anledning.


Psykiatrins uppdrag och begränsningar


Här några ord om vem som prioriteras till psykoterapi och varför. En psykiaters främsta uppgift är att diagnosticera och bota psykisk sjukdom. När patienten är återställd, dvs som hen brukar vara, anses vår del av jobbet gjort. Men många patienter mår kroniskt dåligt, och då måste vi eftersträva en varaktig förbättring. Detta är vanligen svårare att uppnå,eftersom det är betydligt lättare att återfinna ett tidigare välbefinnande än att uppnå en ny och högre nivå. En psykiatriker får under sin träning sällan någon specifik utbildning om vad som utgör ett gott
liv eller hur man kommer dit. Vi går en två eller tre terminer lång grundläggande deltidsutbildning i psykoterapi, men även denna är mer inriktad på bot av psykisk sjukdom än på mänsklig utveckling.


Jag menar inte att det idag skulle kunna vara annorlunda. Så länge vi knappt räcker till för att behandla den allvarliga psykiska ohälsa som vi kommer i kontakt med är det denna vi måste prioritera. Subtilare aspekter av ett gott och på djupet tillfredsställande liv tvingas vi lämna till patienten själv att hantera, eventuellt med hjälp av en psykolog. När det tydligt handlar om att komma ur eller reducera risken för återfall i psykisk sjukdom kan ibland landstinget tillhandahålla den hjälpen, även om resurserna inte alls står i proportion till behoven. Andra gånger får patienten självbetala för psykologhjälp i annan regi.

Psykiatriska diagnoser på två A4

Väldigt kortfattad sammanfattning. Men beskrivningarna av de olika tillstånden kan vara en allra första inkörsport för dig som är total novis inom området.

Psykiatrins största utmaningar idag

Två sidor om förväntningarna på psykiatrin, och varför resultaten ofta inte är bättre än de är

Vi simmar i ett hav av psykisk ohälsa

Krönika i Dagens Juridik 2009.

Världens kortaste psykiatrikurs

En övergripande introduktion - vad "finns" det? Mer under flikarna för respektive tillstånd.

Den psykiska ohälsans utbredning

23 bilder om den psykiska ohälsans omfattning och konsekvenser.

Varför är människor "besvärliga"?

Psykisk sjukdom är en möjlighet, personlighetsproblematik en annan, du själv en tredje. Man kan inte hantera "bersvärlighet" om nan inte vet hur den ser ut och vad den beror på.

Möten och bemötande, allmänt och vid psykisk ohälsa

Material om att möta människor som mår psykiskt dåligt har jag sorterat in under fliken Relationer och möten, eftersom det på det hela taget handlar om att bemöta dessa på samma sätt som man möter alla andra. Här har du emellertid en snabblänk till en av dessa filer. Vill du ha hela paketet ska du gå direkt till den långa versionen från Linköping.

Vi kanske skulle börja prata mer med varandra om hur det faktiskt är att leva - jäkligt jobbigt, men med en och annan reva i molnen? Att försöka tuta i våra unga att livet är en dans på rosor gynnar knappast deras välbefinnande eller deras förtroende för oss vuxna. Falska förväntningar ställer till mycket elände. "The key to happiness? Low expectations!" (Barry Schwarz, missa inte på YouTube).

Säg som det är: "Life is tough, and then you die" och följ upp med min dotters favoritanmodan till folk som sviktar: "Deal with it!"

Introduktionsbilder till en psykiatrikurs

Ungefär som det låter. Vill du ha fler bilder från kurser jag ger eller har gett kan du med fördel leta här. Jättemånga kurser, ännu fler bilder...

     Psykiatrins svårigheter - varför får man "ingen hjälp"?


  • Resursbrist, inte ideologi - piller eller prat? - är största problemet idag.
  • Enorma och ökande behov. Allt fler mår dåligt, särskilt ungdomar och unga vuxna. Vad det beror på tvistas det om.
  • Resursbristen leder till stor tidsåtgång för prioritering av resurserna, tär på personalen och bryter ned patienterna. Det är svårt att prioritera och välja vilka som både behöver och kan förväntas tillgodogöra sig psykoterapi. Strängt taget, vem skulle inte må bra av en psykolog ibland?
  • Ett annat problem är bristande medverkan från många patienter, särskilt de svårast sjuka.
  • Många behandlingar har halvdan effekt. Vi har svårt att lyckas hjälpa alla patienter må bra även när vi har resurserna och gör allt rätt. Den dystra sanningen är att många patienter mår dåligt trots att alla - både de och vi - gör vad de kan och ska. Å andra sidan kan psykiatrin hjälpa så gott samtliga patienter (som medverkar till sin vård) att må bättre om än inte alltid helt bra. Och det är ju också en vinst.

Extremt viktig fråga vid psykisk ohälsa: Har det alltid varit så här, eller är det något nytt? Svaret är vanligen avgörande för handläggningen, och ibland också för prognosen.