Kurser i psykiatri

Kurser i psykiatri


Här har jag lagt in några kurser i psykiatri jag gett. Både litet basala kunskaper om de vanligaste tillstånden och en del om bemötande, kopplingar till stress osv. Fler hittar du runt om på hemsidan, främst här där det allra mesta materialet finns.


Bristande kunskaper kan vara jätteopraktiskt ibland, t ex när en medmänniska är psykiskt sjuk

Det skulle vara mer praktiskt om det bara fanns en sjukdom...

...åtminstone bara en i taget!

Psykiatri för beslutsfattare, Blendow Institute 15-16 mars 2016

Här hittar du en hel kurspärm, 49 dokument, en bit ner på sidan.

Psykiatri för icke-psykiatriker, Greaterminds, juni 2016

Bara bemötandedelen här, en kollega höll första dagen. Otroligt så många bilder man (jag) kan producera om något som i grund och botten handlar om vanligt hyfs och respekt. Men visst, eftersom jag sjölv behövt vara patient en del på senare år kan jag bara konstatera att det som borde vara självklart inte är det. Man vill få en smula kärlek i sin nöd, men bemöts "korrekt" på sin höjd. Man lär sig vara tacksam för det man får.

Kurs i psykiatri för tandsköterskor, december 2014

Det blir förstås samma psykiatri som för alla andra. Att gå till tandläkaren är verkligen inget vidare, så det är lätt att förstå att besöket ibland kan plocka fram det sämsta ur patienterna. "Sämst när det gäller" är säkert något som stämmer bättre in på många av oss än Willie Railos "Bäst när det gäller" för elitidrottare.


Själv har jag numera en fantastisk tandläkare. Vars namn jag inte tänker avslöja här, han är tillräckligt svår att få tid hos redan som det är.

Kurs i psykiatri för undersköterskor, november 2014

Jag minns inga detaljer, men har svårt att tro att denna kurs skiljer sig särskilt mycket från den ovan. Om jag hade funkat som jag ska bör decemberkursen ovan ha varit mycket kortare än denna eftersom jag då skulle ha plockat bort alla de bilder jag bevisligen inte hann med på denna kurs, men att lära av erfarenheten är inte min grej.

Psykiatri för studentsamordnare vid Stockholms Universitet 28 april 2016

Till deltagarna vid presentationen. De första 24 sidorna är grundkursen, resten extramaterial och överkurs (bra att veta om man vill begränsa utskriften).

Psykiatri för icke psykiatriker 26-27 april 2016

Märkligt. Jag ska ge denna kurs i någon version för säkert femtionde gången. Öppnar datorn dagen innan för att kolla vilken fil det är jag ska ha, tittar förundrat på bilderna och undrar vad detta är för skräp. Bilderna ligger kaotiskt ordnade, helt utan logisk struktur. Bara att flytta runt och göra om alltihopa. Kursarrangören har redan fixat till en kurspärm med de obrukbara bilderna, som till råga på allt råkat bli en äldre bildsamling än den jag reviderat här, så den är dubblet körd. Här har du alltså rätt version, en förklaring och en ursäkt.

Psykiatri för icke psykiatriker 26-27 april 2016, en bild per sida

Samma fil som ovan, men en bild per sida. T ex för den som vill kunna skriva ut någon viss bild. Eller alla 745 bilderna i helsidesformat, blir en hel bok:)

Tänk så mycket spännande vi inte hann prata om på kursen!

När mötet inte går så bra

Föreläsning för akutens personal, april 2016. I det arbetet gör man nästan inget annat än möter människor som mår dåligt, och då är det ofrånkomligt att det uppstår "besvärlighet" då och då. Hur man som personal förmår hantera denna besvärlighet är avgörande inte bara för kvaliteten på den vård patienten får utan också för ens egen arbetsglädje.P g a tidsbrist hade jag bara någon halvtimme på mig att välja ut vad jag tycker är det viktigaste för medarbetaren att fundera på, och här är resultatet. Väl på plats fanns det ingen projektor.

Besvärliga patienter och svåra möten

Föreläsning för våra ST-läkare, januari 2016. Förmodlingen visste de rubbet redan. Otroligt duktiga läkare (jag har själv anställt dem:))

Försäkringskassan 11 feb 2016, lång version

243 sidor. För entusiasten som vill skaffa sig en bra kursbok om psykisk ohälsa, stresshantering, insatser på arbetsplatsen för att hjälpa drabbade, ledarskap, att skapa arbetsglädje och en del annat. Det mesta finns redan någonstans på min hemsida, men här har jag försökt samla ihop litet av varje i samma fil. Fler versioner av denna föreläsning finns här.

Psykisk ohälsa och "besvärlighet", Göteborg 22 okt 2014

"Besvärlighet" är verkligen besvärligt för många som möter människor i sitt jobb. Tacka f-n för att folk är besvärliga - de vill sällan samma sak som jag själv. Vi är alla besvärliga ibland. Men är man sjuk så är man sjuk, inte "besvärlig"!


Som kuriosum noterar jag att jag bild 660 - näst sista bilden - anger "Valfri fördjupning". Som Lennart Lindén så klokt säger: erfarenheten lär att vi inget lär av våra erfarenheter. Vi behöver dra några slutsatser av våra erfarenheter för att lära oss något, och det har vi inte alltid tid eller lust till. Upplevelse -> erfarenhet -> slutsats -> beslut -> handling. Mycket som kan gå fel på vägen där!

Tampe igen. För tillfället rätt välmående dock, utöver två avslagna tänder.

Man kan göra en hel del själv, men några garantier får man inte. På denna bild brukar jag vanligen självsvåldligt lägga till en sjunde punkt, mening och KASAM, men till studien hör den dock inte.

Man kan, tvärtemot vad somliga politiker verkar vilja få oss att tro, inte "effektivisera" det psykiatriska samtalet med två procent om året hur många år som helst. Ett gott samtal lär fortsätta att kräva ungefär lika lång tid som det alltid gjort, men frågan är om någon längre är villig att betala för detta goda samtal?