Kompetensteamet

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Kompetensteamet

Akutpsykiatrisk vård, maj 2017

Medicinering under akutpsykiatrisk vård

Detta är minifilen för dig som vill spara på pappret vid utskrift. Nästan bara de farmakologiska bilderna, och sex bilder per sida. Uppdaterad version med litet fler bilder och något om det psykologiska omhändertagandet finner du här.

Medicinering och psykologiskt omhändertagande under akutpsykiatrisk vård

Utökad fil med tillägg av ett avsnitt om det psykologiska omhändertagandet. En hel del våld och annat elände orsakar vi nämligen själva. Dessutom större bilder, bara två per sida. Vill du hellre ha sex bilder per sida hittar du det här.

Behandlingsalternativ vid akut agitation

Lathund att ha i fickan, så att man inte glömmer bort viktiga behandlingsmöjligheter. Den är i Wordformat så att den som vill kan justera den efter eget tycke och smak, ta bort misshagliga preparat mm. Eller inte.

Akuta läkemedelsrelaterade tillstånd i psykiatrin

Sammanställning av två utbildningsdagar jag deltog vid med Mussie Mshgina, proffs inom området. Psykofarmakologisk behandling är långt ifrån ofarligt och ska hanteras med respekt. Följ patientens vitalparametrar, och reagera omgående på alla avvikelser såväl här som på andra vis. Heller en läkarbedömning för mycket än en för litet!

Lathund för insatser med stöd av LPT

Det är inte alls ovanligt att man som vårdpersonal är frustread över de begränsade möjligheterna att tvinga en obstinat patient till den behandling man anser vore bäst för hen. Men LPT har aldrig haft som syfte att optimera patientens vård, bara att lägga en lägstanivå för hur illa det ska få vara innan vi har rätt (och skyldighet) att ingripa. Svensk lag gäller även inom psykiatrin, så det är fördelaktigt att känna till vad som gäller. Här har du formuleringarna som styr när vi ska medicinera mot patientens vilja, avskilja och spänna fast i bälte. Man får t ex inte avskilja en patient enligt LPT bara för att det vore det bästa för hens vård och tillstånd, bara om hen med sitt beteende allvarligt försvårar vården av övriga patienter.