Kunskapsgruppen

Livet 2.0

Om  att leva på 2000-talet och må bra ändå

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.

Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Kunskapsgruppen 

Kunskapsgruppen november och December 2019

Psykiatri för icke-psykiatriker, 11 december, kort version

Dessa bilder är lätt omarbetade utifrån erfarenheterna av kursdagarna i Malmö och Göteborg.  Ytterligare en reduktion av materialet, om jag ska summera skillnaden.

Psykiatri för icke-psykiatriker, 4 december, kort version

Dessa bilder är lätt omarbetade utifrån erfarenheterna av kursen jag gav i Malmö, där det som vanligt var knepigt att hinna med allt materialet. Här har jag försökt att minska antalet bilder för att bättre rymmas inom den enda dag vi har till förfogande.

Psykiatri för icke-psykiatriker, 21 november, kort version

Detta är bilderna jag visade vid presentationen i Malmö.


Informationskällor och sökvägar, december 2019

Här hittar du uppgifter om var och hur du kan söka hjälp för dig själv eller någon annan, samt en samling klickbara länkar till patientföreningar och andra stödmöjligheter samt bra information på nätet.


Psykiatri för icke-psykiatriker, 22 maj 2019, andra dagen

Detta är bilderna ni har fått i kurspärmen. De hann emellertid bestås en lättare putsning vilket resuterade i filen nedanför, som är den jag använder vid dagens presentation. Men ingen panik, det rör sig endast om smärre justeringar mot ursprungsfilen.

Psykiatri för icke-psykiatriker, 21-22 maj 2019, andra dagen

Se ovan för förklaring. 79 sidor om 6 bilder vardera, stenhårt selekterade från filen härinunder:)

Psykiatri för icke-psykiatriker, 21-22 maj 2019, andra dagen

Samma fil som den närmast ovan, men här med samtliga bilder, inte bara mitt urval för visning. 197 sidor med sex bilder vardera - hem och läs!

Psykiatri för icke-psykiatriker, 7-8 maj 2019, första dagen

Detta är bilderna jag visade ett urval av under första dagens presentation

Psykiatri för icke-psykiatriker, 7-8 maj 2019, andra dagen

Dessa bilder visade jag ett urval av under andra dagen

Samtalskonst enligt Irvin D. Yalom

Vill du våga snacka med vem som helst om vad som helst? Då ska du läsa denna sammanfattning. All in, som det heter. (Rent allmänt är problemet med att gå "all in" inom något område att man riskerar att i motsvarande grad bli "all out" inom andra - också viktiga - områden, men det är en annan historia).

Filmtips för psykiatriker och andra som jobbar med människor - några personliga favoriter på TED, YouTube SVT play och UR.

Jag vill här tipsa om några i mina ögon hör- och sevärda föreläsningar. Ambitionen är att filmerna ska ha någon form av psykiatrisk/psykologisk relevans, eller så ska de vara av potentiellt värde för tittaren i egenskap av medarbetare, läkare eller människa UNS (sistnämnda syfte vidgar fältet avsevärt). Videosarna på TED kan nås även via YouTube. De är lättare att spara strukturerat där, men man får plikta med reklaminslag. Jag har försökt att grovt sortera föreläsningarna till olika ämnesområden, men många av dem rör sig obehindrat mellan dessa så ta indelningsförsöket med en nypa salt. Lycka, kärlek, stresshantering, relationer, självkänsla, arbetsglädje och en hel del annat har som alla vet en benägenhet att hänga ihop på de mest intrikata vis. Fler föreläsningar kommer att läggas till i en uppdaterad version efter nyår. Kursiverad text = mina kommentarer alternativt citat från föredraget. Kunde inte avhålla mig från en och annan kommentar😊. Länkarna är klickbara (Ctrl-klicka för att följa länken) och ändrar därefter färg från blått till vinrött så man kan enkelt se vilka filmer man redan tittat på.


Kunskapsgruppen maj 2018

Psykiatri för icke-psykiatriker, 29 maj, lång version

Se nedan för beskrivning. Hunnit hitta på allt möjligt nytt och spännande sedan förra veckans kurs i Göteborg. Riktigt bra material tycker jag själv. Enda kruxet är att det skulle ta minst en vecka att gå igenom dessa 600 bilder och 30 filmsnuttar, så det blir till att improvisera i vanlig ordning.


Psykiatri för icke-psykiatriker, 29 maj, kort version

Pga ovanstående dilemma här en kortare version, också den alldeles för lång dessvärre även om 360 bilder är ett klart framsteg.Psykiatri för icke-psykiatriker, 23 maj

Om att samtala med människor som mår dåligt. Och med alla andra. Grandiost motto för denna dag: Kunna prata med alla om allt. Med kvalitét. Även de besvärliga. Och ha roligt under tiden. Dessvärre hann jag revidera kursen rejält helgen före, så kurspärmens bilder är inte de samma som denna fil (som är den som gäller). Men det blev klart bättre, jag lovar!


Se även Samtalskonst enligt Irvin D. Yalom nedan. Dynamit!


Och Utbildningen i ett nötskal.

Greaterminds, november 2017

Psykiatri för icke-psykiatriker, 8 nov och 28 nov 2017

Huvuduppdraget är att prata om den psykiska ohälsan eftersom Anders pratar om samtalskonst och möten dagen efter. Jag har dock tilldelats ett begränsat samtalsuppdrag även jag, så i detta material hittar du litet av varje inom båda områdena.

Psykiatri för icke-psykiatriker, 8 nov och 28 nov 2017, avkortad

Det blev nog litet för mycket av det goda i filen ovan, så här har jag försökt begränsa vad jag avser att ta upp en smula. Men hur det slutade vet man aldrig förrän efteråt...

Samtalskonst enligt Irvin D. Yalom

Vill du våga snacka med vem som helst om vad som helst? Då ska du läsa denna sammanfattning. All in, som det heter. (Rent allmänt är problemet med att gå "all in" inom något område att man riskerar att i motsvarande grad bli "all out" inom andra - också viktiga - områden, men det är en annan historia).

Greaterminds, maj 2017

Psykiatri för icke-psykiatriker, 16 maj 2017

Filen nedan var tänkt att vara den definitiva bemötandefilen och har möjligen mailats till kursdeltagarna tidigare i veckan. Men så fick jag för mig att jag skulle sortera om bilderna och göra en mer uttalat fallbaserad kurs, och så var det kört igen...

Psykiatri för icke-psykiatriker, 9 maj 2017

Jätteuppdaterad kurspärm med massa roliga bilder. 96 x 6 st för att vara exakt. Ok, kanske i mesta laget, men de är bra hälsar författaren:)


Här hittar du en hel massa annat bra material om psykiatri för lekmän.

Greaterminds, juni 2016

Psykiatri för icke-psykiatriker

Bara bemötandedelen här, en kollega höll första dagen. Otroligt så många bilder man (jag) kan producera om något som i grund och botten handlar om vanligt hyfs och respekt. Men visst, eftersom jag sjölv behövt vara patient en del på senare år kan jag bara konstatera att det enkla inte är det självklara. Man vill få en smula kärlek i sin nöd, men bemöts "korrekt" på sin höjd. Man lär sig  vara tacksam för det man får...


Greaterminds i ett nötskal

I kursbeskrivningen till kursen ovan utlovas svar på ett antal frågor. För att inte göra deltagarna besvikna inledde jag vid första kurstillfället förberedelserna med att försöka svara på frågorna. Lyckades svara hyggligt på alla utom den sista. Rätt trist blev det emellertid, så nu kör jag mina egna mer spännande bilder och delar ut ”svaren” som separat fil - denna. 

Michael Rangne

specialist i psykiatri

mrangne@gmail.com