Hylte kommun

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Hylte kommun, oktober 2018Tack för en smickrande inbjudan till att få utbilda kommunens medarbetare om psykisk ohälsa och samtalskonst!


Jag har tagit fram ett kurskompendium för kursen som du hittar precis nedom dessa rader. Där finner du även kursprgrammet samt en liten skrift om goda samtalGrundkurs i psykiatri och samtalskonst, en dagSamtalskonst enligt mig och Irvin D. YalomProgram för dagen
Och vill du lära dig mer finns en betydligt mer omfattande psykiatrikurs inlagd nedan

Kul med litet fortbildning!

Introduktion till psykiatrin

Ta hand om dig själv

Ansvar, integritet och samarbete

Känslor och kartor

Kommunikation

Sjukdomarna

Förlust, trauma och kris

Stress

Affektiv sjukdom

Självmordsnära

Personlighetssyndrom

Psykiatri och arbetsplatsen

Skattningsinstrument

Fallbeskrivningar

Juridik