Elini AB

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Elini AB

Psykisk ohälsa och besvärlighet för coacher och hr-personal, 22 oktober 2014

Psykisk ohälsa och besvärlighet

Dagen innan de två föreläsningarna för Göteborgs kommun gav jag denna för en grupp coacher och HR-personal, i arrangemang av Elini AB. Den måste rimligen påminna en hel del om den föreläsning jag skulle hålla om besvärliga människor dagen efter. "Besvärlighet" förefaller verkligen vara besvärligt för många som möter människor i sitt jobb. Tacka f-n för att folk är besvärliga ibland - de vill sällan samma sak som jag själv. Vi är alla besvärliga, det beror helt på vem man frågar. Men är man sjuk så är man sjuk, inte "besvärlig"!

 

Som kuriosa noterar jag att jag bild 660 - näst sista bilden - anger "Valfri fördjupning". Som Lennart Lindén så klokt säger: erfarenheten lär att vi inget lär av våra erfarenheter. Om vi nu inte till äventyrs skulle dra några slutsatser av dem. Upplevelse -> erfarenhet -> slutsats -> motivation -> beslut -> handling. Och se till att skaffa stöd på vägen. Mycket som ska stämma där om det ska bli något.