Karolinska Institutet

Om föreläsningarna


Under denna rubrik lägger jag ut ett urval presentationer jag gjort i samband med utbildningsuppdrag jag genomfört, samt några kursinbjudningar. Betydligt fler hittar du under respektive ämnesområdesflik. Varje organisation får en egen underflik för att det ska bli lättare att hitta. Vissa dokument används i många utbildningar och har då placerats direkt under huvudfliken, sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.


Gemensamt för samtliga presentationer är att de i viss mån avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin.  Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning visar det sig vanligen att deltagarna och även hela grupper har olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom jag nödgas bläddra litet i materialet ibland.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Karolinska Institutet

Föreläsning för sjuksköterskor under vidareutbildning till psykiatrisjuksköterskor

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Kort version, 13 bilder, som jag skrev ihop med fokus på vad akutpersonal kan behöva veta.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Utförligare version, 32 bilder.

Webföreläsning för olika grupper av studenter vid KI

Diagnostikföreläsning, KI, kort version

Denna föreläsning filmades 2009 för att göras tillgänglig på KI´s utbidningsweb. Högst 60 minuter var budet. 31 bilder.

Jag har aldrig försökt hitta den för att se hur det blev, eftersom mitt intryck är att det blev en förfärlig föreläsning. Att föreläsa när man stirrar in i en filmkamera är enormt mycket svärare än att prata till levande människor, där man ju får kontinuerlig återkoppling på hur det går.

Föreläsning för sjuksköterskor under grundutbildningen

Att möta människor med psykiska besvär, september 2009

Jag fick under några år glädjen att inleda sjuksköterskornas grundutbildning i psykiatri hos oss med en halvdag om att "bemöta" psykiatriska patienter. Första punkten blev att göra upp med det synnerligen trista ordet "bemötande" för att istället införa en terminologi som inte redan i språket skapar ett olikvärdig subjekt-objektrelation.


Tror det finns senare årgångar av denna föreläsning som jag för tillfället inte kan återfinna, men bortsett från den osofistikerade grafiska utformningen duger tankarna fortfarande tycker jag. Fast det ska sägas: de bästa sjuksköterskor jag träffat är det inte för att de gått på kurs någonstans. Som gurun svarade sin lärljunge när denne bad honom att lära honom måla vackra tavlor: "First you make yourself beautiful, then you paint naturally." Så sant.