SMHI

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.


Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

SMHI

Förstå och hantera besvärliga medarbetare, sept 2013

Här såg önskemålet och målsättningen med utbildningsdagen för cheferna ut som nedan. Ingen dålig beskrivning alls av vad jag brukar prata om. Men kursmaterialet hittar jag tyvärr inte.

 • Att utveckla förmågan att förstå hur man kan hantera/bemöta problem med individer som inte fungerar/presterar. Att hjälpa människor att fungera på arbetsplatsen!
 • Den huvudsakliga inriktningen torde vara att människor är olika och agerar och tänker på olika sätt.
 • Hur förstår jag andras ”kartor”, hur kan vi prata om det. Mina kartor ser ut såhär……osv. Nyansera kartorna.
 • Här går mina gränser……hjälp med gränssättning. Det här är ok för mig, det här är inte ok.
 • Pilen med integritet och anpassning. Hur bemöter jag den som har hög integritet men ändå ska arbeta i team med andra.
 • Om jag inte når fram till en medarbetare, hur ska jag bete mig då / hur identifierar jag problemet?
 • Översiktligt om diagnoser, psykisk ohälsa.
 • Kan man hitta ett sätt att tillgodose sina behov och samtidigt organisationens behov
 • Om en person är besvärlig och inte gör som jag vill. Har han goda skäl att göra som han gör?
 • Att vilja andra väl – vän eller fiende?
 • Hur har vi det på jobbet med varandra?
 • Odla relationerna hela tiden innan problemen uppstår. Känslo-bankkonto
 • Besvärliga samtal, lyssna….