Femjur

Om materialet på denna flik


Varje organisation har fått var sin egen underflik till den övergripande fliken "Kursmaterial", och förhoppningsvis har du nu hittat till just din utbildning nedan. Vissa dokument används i många utbildningar och har då även placerats direkt på huvudfliken "Kursmaterial", sorterade i ett par övergripande ämnesområden. Därtill har jag här samlat ett antal utbildningar, innan de blev så många att jag nödgades ävergå till separata flikar för var organisation.Ett gemensamt drag för samtliga presentationer är att de avspeglar mina svårigheter att ta till mig hur litet man faktiskt hinner säga på ett par timmar eller ens på ett par dagar. Många presentationer innehåller över tusen bilder varav jag kanske hinner prata om ett par dussin. Jag har tröstat mig med att somliga kursdeltagare nog kan vilja ta del av ett större material inom de områden de är särskilt intresserade av. Men det finns ytterligare en anledning till det omfattande materialet - trots samma kursbeskrivning har deltagarna olika förkunskaper, behov och önskemål om vad jag ska ta upp. Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, vilket ger en mer flexibel utbildning till priset av att både deltagarna och jag själv ibland behöver bläddra litet i materialet.

Tänk så litet man behöver läsa när man är en glad kamel! Eller  är jag en dromedar (inte ens det behöver jag veta)?

Femjur oktober 2017Jag blev inbjuden till en paneldiskussion och kunde inte låta bli att ta fram ett litet bildmaterial för stressade juridikstudenter. Som om det hade varit en föreläsning, vilket det nu alltså inte var. Att läsa juridik verkar vara bland det mest stressande man kan företa sig. Jag minns när jag började ge utbildningar i psykiatri för drygt tjugo år sedan. Jag gav dem inledningsvis för jurister men insåg snabbt att dessa inte kom. För det första hade de inte tid - tid är pengar, som bekant - och för det andra ansåg de flesta att utbrändhet och annat tjafs var just det - tjafs - och att i den mån det alls förekom så drabbar det bara svaga individer med något annat fel "i botten". Och med den inställningen är det inte så konstigt om man hinner bli väldigt sjuk innan man till slut inser och accepterar att man själv är sjuk. Eftersom det betyder att man själv måste vara en sådan svag människa. Inte bra för självbilden, liksom. Så här är några bilder att fundera över för envar jurist in spe (och för alla andra också):


Några ord om stress och att ta hand om sig självOch vill du lära dig mer finns en hel psykiatrikurs inlagd nedan:)

Än så länge glad juridikstudent!

Introduktion till psykiatrin

Ta hand om dig själv

Ansvar, integritet och samarbete

Känslor och kartor

Kommunikation

Sjukdomarna

Förlust, trauma och kris

Stress

Affektiv sjukdom

Självmordsnära

Personlighetssyndrom

Psykiatri och arbetsplatsen

Skattningsinstrument

  Fallbeskrivningar

Juridik